معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، زمان ارسال پرونده متقاضیان فرصت مطالعاتی دانشجویی ورودی ۹۷ این دانشگاه را تا ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، با اعلام معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و بر اساس شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی دانشجویی، همچنین با توجه به محدود بودن سهمیه فرصت مطالعاتی دانشجویی، معاونان پژوهشی دانشکده‌های این دانشگاه تا ۳۰ تیر ۱۴۰۰ فرصت دارند پرونده متقاضیان فرصت مطالعاتی دانشجویی ورودی ۹۷ دانشکده ها را که اعزام آنها به خارج از کشور کاملا” ضروری است، با ذکر اولویت ارسال کنند.
از جمله شرایط عنوان شده برای متقاضیان فرصت مطالعاتی که توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس اعلام شده، این است که متقاضی باید دانشجوی دوره دکتری روزانه ورودی ۹۷ باشد.
این دانشجو ضمن اینکه باید آزمون جامع را با موفقیت طی کرده باشد، باید دارای پروپوزال مصوب و حداقل یک سمینار ۶ ماهه برگزارشده باشد.
همچنین، متقاضیان باید دارای نمره زبان معتبر طبق شیوه‌نامه این دانشگاه باشند.
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرده که رسیدگی به مدارک ارسال شده بعد از تاریخ مذکور و یا مدارک ناقص و بدون پرونده و تعهد امکان پذیر نیست.
انتهای پیام 

source