نتایج ارزشیابی فعالیت‌های تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی دوم شهریورماه منتشر می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، طبق برنامه زمانبندی اعلام شده پس از برگزاری جلسه با کارشناسان مسئول دانشگاه‌ها و معرفی فرآیند اجرایی ارزشیابی فعالیت‌های تحقیقاتی، دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تا نهم مرداد ماه فرصت دارند تا مستندات مورد درخواست در راهنمای ارزشیابی را به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ارسال کنند.
این مستندات تا ۱۵ مرداد ماه بررسی خواهد شد و ۱۶ مرداد ماه سامانه ارزشیابی تحقیقات و فناوری (RTES) برای مشاهده نتایج ارزشیابی در دسترس خواهد بود.
پس از بررسی اعتراضات احتمالی در نهایت سه‌شنبه دوم شهریور ماه نتایج ارزشیابی فعالیت‌های تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اعلام خواهد شد.
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دستورالعمل ارزشیابی فعالیت‌های تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی را با راه اندازی سامانه (RTES) ابلاغ کرد.
دستورالعمل ارزشیابی فعالیت‌های تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی با رویکرد بازآرایی و بازسازماندهی، متناسب با فرآیندهای بهینه و کارا و در عین ایجاد دسترسی و شفافیت در بستر سامانه برخط توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بازبینی و تدوین شده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source