ستاره شناسان از ورود یکی از بزرگترین ستاره‌های دنباله دار شناخته شده به درون منظومه شمسی خبر می‌دهند. اولین عکس برداری از این جرم آسمانی در سال ۲۰۱۴ انجام شده بود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، محققان در جریان عکس برداری از این جرم آسمانی در سال ۲۰۱۴ موفق به شناسایی هویت آن نشده بودند. اما ستاره شناسان سرانجام در ژوئن سال ۲۰۲۱ پی بردند آنچه که دیده‌اند به طور قطع یک ستاره دنباله دار است.
ستاره دنباله دار مذکور توسط دو ستاره شناس به نام‌های پدرو برناردینلی و گری برنشتاین کشف شده و به افتخار آنها برناردینلی – برنشتاین نام گرفته است. جرم آسمانی مذکور در زمان شناسایی شدن در فاصله ۲۹ واحد نجومی از خورشید قرار داشت. هر واحد نجومی تقریباً برابر با ۱۵۰ میلیون کیلومتر است. اما هم اکنون به سرعت در حال نزدیک شدن به سیاره نپتون است.
در روزهای اخیر ستاره شناسان رصدخانه لاس کامبرز در آفریقای جنوبی تصاویر جدیدی را از این ستاره دنباله دار شکار کرده‌اند که نشان دهنده فعالیت و حرکت آن به سمت زمین است. حرکت این ستاره دنباله دار از ۱.۵ میلیون سال قبل آغاز شده و در سال ۲۰۳۱ به نزدیک ترین فاصله به کره زمین می‌رسد که برابر با ۱۰.۹ واحد نجومی است.
عرضه این جرم آسمانی بیش از ۱۰۰ کیلومتر برآورد شده و قرار نیست هرگز تا بدان حد به زمین نزدیک شود که با چشم غیرمسلح قابل دیدن باشد. برآورد می‌شود این ستاره دنباله دار تا ۴.۵ میلیون سال عمر کند و تا قبل از نابودی در فاصله ۵۴ واحد نجومی از خورشید برسد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source