یک واکسن جدید کووید۱۹ ساخته شده که می توان آن را در دمای ۳۷ درجه نگهداری کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، نتایج آزمایش پیش بالینی یک واکسن کووید ۱۹ مقاوم نسبت به گرما، موفقیت آمیز بوده است. این واکسن را می‌توان تا ۳۰ روز در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد نگهداری کرد. محققان هم اکنون مشغول انجام بررسی‌هایی برای آغاز آزمایش بالینی هستند.
واکسن جدید توسط استارت آپ بیوزیستی Mynvax و انستیتو علوم هند ساخته شده و پژوهش مربوط به آن در ژورنالACS Infectious Diseases منتشر شده است. محققان در این پژوهش توضیح داده‌اند طی آزمایش واکسن مذکور آنتی بادی خنثی کننده قدرتمندی در مقابل ویروس کرونا در موش‌ها و خوکچه‌های هندی به وجود آورده است.
یک چالش مهم در توزیع واکسن کووید ۱۹ در سراسر جهان نیاز به نگهداری واکسن‌ها در محیط سرد است. درهمین راستا راب گرنفل از آژانس ملی علوم استرالیا (CSIRO) در این باره می‌گوید: یک واکسن گرم برای مناطق دورافتاده با آب وهوای گرم و بدون زنجیره ذخیره مناسب مانند برخی بخش‌های استرالیا، بسیار حیاتی است.
«اس اس واسان» یکی از مؤلفان پژوهش درباره این واکسن در این باره می‌گوید: داده‌های ما نشان می‌دهد تمام فرمول‌های آزمایش شده Mynvax به تولید آنتی بادی خنثی کننده شاخه‌های آلفا، بتا، گاما و دلتای ویروس کرونا منجر می‌شوند.
این واکسن مقاوم در برابر گرما را می‌توان حتی تا ۹۰ دقیقه در دمای جوش ۱۰۰ درجه سانتیگراد نگه داشت.
نتایج نوید بخش آزمایش پیش بالینی مسیر را برای آغاز آزمایش بالینی در سال جاری آماده می‌کند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source