همزمان با افزایش تولید انرژی با استفاده از باد و نور خورشید، نیاز به تولید باتری‌هایی ارزان برای ذخیره سازی این انرژی افزایش یافته و به همین منظور باتری‌های نمک مذاب تولید شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، محققان آمریکایی که این باتری‌ها را تولید کرده‌اند می‌گویند آنها در مقایسه با باتری‌های لیتیومی ابزار بهتری برای ذخیره سازی انرژی به دست آمده از منابع تجدیدپذیر هستند.
باتری‌های نمک مذاب با هزینه کمتری قابل تولید بوده و ظرفیت ذخیره انرژی آنها در مقایسه با باتری‌های لیتیومی بیشتر است. از همین رو می‌توان از آنها در مقیاس انبوه برای ذخیره سازی برق مورد نیاز شهرها و روستاها استفاده کرد. الکترودهای این باتری‌ها در دمای پایین با استفاده از سدیم فعال باقی می‌مانند.
این باتری‌ها همچنین به عایق بندی کمتری نیاز دارند و سیم کشی انجام شده برای اتصال اجزای آنها نازک خواهد بود.
مدل‌های اولیه این باتری‌ها تنها در دمای ۲۷۰ تا ۳۵۰ درجه سانتیگراد عملیاتی باقی می‌ماندند. اما مدل‌های جدید با استفاده از فلز سدیم مایع تولید شده‌اند که از سرامیک برای جداسازی دو بخش آند و کاتد استفاده شده است. همچنین مایع جدیدی متشکل از یدید سدیم و کلرید گالیم در این باتری به کار رفته که فعالیت آن را در دمای کم ممکن می‌کند.
باتری یادشده در دمای ۱۱۰ درجه سانتیگراد قادر به فعالیت است و در یک بازه زمانی هشت ماهه بیش از ۴۰۰ بار پر و خالی شده و مشکلی برای آن ایجاد نشده است. محققان امیدوارند بتوانند برای تجاری سازی استفاده از این باتری ظرف ۱۰ سال آینده اقدام کنند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source