دانشگاه علوم پزشکی تهران همزمان با شیوع موج پنجم کرونا ویروس از داوطلبان رشته های علوم پزشکی برای یاری رسانی در بیمارستان‌های این دانشگاه دعوت کرد.
به گزارش ایسنا، دفتر امور داوطلبان دانشگاه علوم پزشکی تهران در پی موج پنجم کرونا از داوطلبان رشته های علوم پزشکی برای یاری رسانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران دعوت کرد.
در این فراخوان آمده است؛ با توجه به قرار گرفتن در پیک پنجم کرونا و خستگی کادر درمان، از همه داوطلبان شامل پزشک، پرستار، کارشناس بیهوشی، کارشناس اتاق عمل و کمک پرستار و همچنین دانشجویان رشته های یادشده که تمایل به فعالیت داوطلبانه در شرایط فعلی را دارند ،دعوت می شود تا به یاری هموطنان خود بشتابند.
داوطلبان رشته های علوم پزشکی می توانند برای ثبت نام به منظور کمک رسانی به مبتلایان به کرونا به آدرس اینترنتی https://survey.porsline.ir/s/DM2WLwf/ مراجعه کنند.
بر این اساس، دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد؛ انتخاب بیمارستان محل فعالیت در فرمی بر روی سایت دانشگاه به اختیار داوطلب قرار داده شده است.
انتهای پیام

source