در هفته گذشته، منطقه"خشت" استان فارس با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۵.۷ لرزید و دریاچه نمک استان قم نیز زلزله‎ای به بزرگای ۴ ریشتر را تجربه کرد.
به گزارش ایسنا، شبکه لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۱۹ و ۴ دقیقه روز یکشنبه ۲۷ تیرماه زمین‌لرزه‌ای را با بزرگای ۵.۷ در حد فاصل “خشت” استان فارس و شبانکاره استان بوشهر ثبت کرد.
آمار زمین‌لرزه‌های ثبت شده در مرکز لرزه نگاری کشوری نشان می دهد که این زلزله تا ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۲۸ تیرماه با ۳۸ پس‌لرزه همراه بوده که بزرگترین این پس‌لرزه ها با بزرگی ۴ ریشتر در ساعت ۱۹ و ۳۸ دقیقه روز یکشنبه ۲۷ تیر ماه جاری رخ داده است.
جدول زیر نشان دهنده مجموع پس‌لرزه های رخ داده است.

زاگرس یکی از جوان ترین و جنباترین پهنه های برخوردی قاره ای در روی زمین است که در اثر تصادم قاره ای-قاره ای بین صفحه عربستان و خردقاره ایران مرکزی به وجود آمده است. پیش ژرفای زاگرس که مشخص کننده حاشیه شمال شرقی جلگه ساحلی آبرفتی خلیج فارس است.، از سمت شمال شرق به گسل پیشانی کوهستان و از جنوب غرب به گسل پیش ژرفای زاگرس محدود می شود.
رومرکز زمین‌لرزه شهرستان خشت در جایی واقع شده است که از همه طرف با گسل های مهم و شناخته شده ای احاطه شده است که هر کدام باعث زمین‌لرزه‌های بزرگی در طول تاریخ شده اند.
گسل کازروم در شمال برازجان در جنوب، قطعاتی از گسل های پیشانی کوهستان و پیش ژرفای زاگرس در شرق و غرب رومرکز این زمین‌لرزه که سازوکار راندگی و امتداد لغز را از خود نشان می دهند؛ حالی از منطقه ای متنوع از تنش است.
جدول زمین‌لرزه های تاریخی مهم و بزرگای آن به شرح زیر است.
جدول زمین‌لرزه‌های دستگاهی در استان فارس و نواحی مجاور به این شرح است.

علاوه بر آن، هفته گذشته در دریاچه نمک با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴ ریشتر لرزید.
جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است: 
شنبه ۲۶ تیر
در “خور” استان اصفهان زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ ریشتر در عمق ۱۸ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۴۷ کیلومتری خور و ۵۳ کیلومتری فرخی استان اصفهان و ۵۳ کیلومتری رباط پشت بادام استان یزد بوده است.
یکشنبه ۲۷ تیر
در شبانکاره استان بوشهر زلزله ریشتری ۲.۹، در بابامنیر استان فارس زلزله ۲.۸ ریشتری،در الوان استان خوزستان زلزله ۲.۹ریشتری، در قائمیه استان فارس زلزله ۲.۵ریشتری،در قائمیه استان فارس زلزله ۲.۵ریشتری، در کنگ استان هرمزگان زلزله ۲.۹ ریشتری به ثبت رسید.
در منطقه “خشت” استان فارس با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۵.۷ در عمق ۱۱ کیلومتری لرزید. زلزله‌های ۳.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، دو زلزله ۳.۸ ریشتر در عمق ۷ کیلومتری زمین ، دو زلزله ۳.۹ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، رخداد زلزله ۲.۹ریشتری، وقوع سه زلزله ۲.۸ ریشتری، همچنین دو زلزله ۲.۶ریشتری و دو زلزله ۲.۷ ریشتری از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.
وحدتیه استان بوشهر نیز با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۹ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۲ کیلومتری وحدتیه و  ۲۴  کیلومتری شبانکاره استان بوشهر و ۲۳ کیلومتری خشت استان فارس بوده است.
دوشنبه ۲۸ تیر
در شبانکاره استان بوشهر زلزله ۲.۶، بابامنیر استان فارس زلزله ۲.۵، سالند استان خوزستان زلزله ۲.۵، ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان زلزله ۲.۹، سرشت استان خوزستان زلزله ۲.۶، تسوج استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۵ رخ داد.
“خشت” استان فارس با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید. وقوع دو زلزله ۲.۶ریشتری، دو زلزله ۲.۵ ریشتری و دو زلزله ۲.۹ ریشتری  از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.
منطقه”بنک” استان بوشهر با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴.۱ در عمق ۱۹ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۱۲ کیلومتری بنک، ۱۳ کیلومتری بندر دیر و ۱۷ کیلومتری ریز این استان به ثبت رسید.
سه شنبه ۲۹ تیر
در “خشت” استان فارس بعد از زلزله ۲.۶ ریشتری، زمین‌لرزه دیگری به بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۱ کیلومتری زمین به ثبت رسید. وقوع زلزله ۲.۸ ریشتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.
منطقه چلگرد استان چهارمحال و بختیاری نیز در این روز زلزله ۲.۷ریشتری، راور استان کرمان زلزله ۲.۹ ریشتری، بندر گناوه استان بوشهر زلزله ۲.۶ ریشتری، آبیک استان قزوین زلزله ۲.۶ ریشتری را تجربه کردند.
قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۷ کیلومتری قصر شیرین و ۲۴ کیلومتری سرپل ذهاب استان  کرمانشاه گزارش شد.
چهارشنبه ۳۰ تیر
در “دو گنبدان” استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۶، در خراجو استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۶، در نطنز استان اصفهان زلزله ۲.۵ و در “خشتگ استان فارس زلزله ۲.۵ ریشتری گزارش شد.
در بندر گناوه زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد و کانون آن در ۱۷ کیلومتری بندر گناوه، ۲۷ کیلومتری بندر ریگ و ۳۲ کیلومتری امام حسن این استان گزارش شد.
پنج شنبه ۳۱ تیر
آوج استان قزوین زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۹ کیلومتری آوج و ۱۳ کیلومتری آبگرم استان قزوین و ۳۶ کیلومتری رزن استان همدان بوده است.
در بابامنیر استان فارس زلزله ۲.۷ ریشتری و در مینودشت استان گلستان زلزله ۲.۶ ریشتری به ثبت رسید.
انبارالوم استان گلستان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ لرزید. عمق این زلزله در ۱۵ کیلومتری زمین و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۴ کیلومتری انبار الوم، ۲۹ کیلومتری آق قلا و ۳۳ کیلومتری سیمین شهر این استان گزارش شد.
دریاچه نمک استان قم زلزله‌ای به بزرگای ۴ ریشتر در عمق ۱۳ کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در ۳۳ کیلومتری دریاچه نمک استان قم و ۴۵ کیلومتری ابوزید آباد و ۵۶ کیلومتری آران و بیدگل استان اصفهان بوده است.
جمعه اول مرداد
در این روز، منطقه”جایزان” استان خوزستان زلزله ۲.۶ ریشتری، امیدیه استان خوزستان زلزله ۲.۵ریشتری، گیوی استان اردبیل زلزله ۲.۶ریشتری، شوقان استان خراسان شمالی زلزله ۲.۹ ریشتری و بندر گناوه استان بوشهر زلزله۲.۶ را تجربه کردند.
“خشت” استان فارس زلزله ای به بزرگای ۳.۸ ریشتر، در عمق ۱۰ کیلومتری زمین را تجربه کرد. وقوع زلزله ۲.۵ ریشتری از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.
همچنین “کوار” استان فارس با زمین‌لرزه ای به بزرگای ۳ ریشتر در عمق ۶ کیلومتری زمین لرزید.
انتهای پیام

source

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.