مرکز این تصویر که توسط تلسکوپ فضایی هابل ثبت شده توسط کمان‌هایی ناشی از همگرایی گرانشی احاطه شده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از ناسا، همگرایی گرانشی پدیده‌ای است که می‌تواند ظاهر کهکشان‌های دوردست را تار یا بزرگنمایی کند.
این پدیده زمانی رخ می‌دهد که گرانش یک جسم(در این تصویر یک خوشه کهکشانی) قبل از رسیدن نور به ناظر، نور کهکشان پس زمینه را خم می‌کند.
در این تصویر خوشه‌ی کهکشانی “MACSJ۰۱۳۸.۰-۲۱۵۵”، کهکشان غیرفعال بزرگ و دورتری به نام “MRG-M۰۱۳۸” را تحت تاثیر همگرایی گرانشی خود قرار داده است. کهکشان “MRG-M۰۱۳۸” دیگر قادر به تولید ستاره‌ی جدید نیست و در فاصله‌ی ۱۰ میلیارد سال نوری از زمین قرار دارد.
ستاره‌شناسان از همگرایی گرانشی برای رصد کهکشان‌های دور که رصد آن‌ها برای هابل نیز دشوار است، استفاده می‌کنند.
انتهای پیام

source

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.