رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی از موفقیت آزمایشگاه مرکزی این موسسه در اخذ گواهینامه ISO/IEC ۱۷۰۲۵ از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) با رعایت اصول مدیریت کیفیت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، دکتر قدیر رجب زاده گفت: استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ تعیین کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون و مهم ترین مدرک تاییدیه دقت و صحت نتایج آزمون آزمایشگاهی در سطح کشور است.
وی اظهار داشت: سیستم مدیریت آزمایشگاه، کنترل مدارک و مستندات، شرایط محیطی آزمایشگاه، روش های آزمون و کالیبراسیون و صحه گذاری روش ها، سرویس و نگهداری تجهیزات، قابلیت ردیابی اندازه گیری ها، برنامه های کنترل کیفیت نتایج و… از الزامات فنی آزمایشگاه برای دریافت این گواهینامه به شمار می آید.
رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با بیان اینکه ارزیابی الزامات کیفی و فنی بر اساس روش های اجرایی آزمایشگاه انجام شده و شرایط محیطی، مستندات و سوابق نیز مورد بررسی قرار گرفت، افزود: این آزمایشگاه دارای گواهینامه تأیید صلاحیت به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد و محیط زیست، برای ارائه خدمت به تولیدکنندگان مواد غذایی است.
وی گفت: آزمایشگاه مرکزی موسسه پس از تلاش های بی وقفه مدیران و کارشناسان و پس از بازرسی کارشناسان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران موفق به دریافت گواهینامه و استقرار و پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ شد.
رجب زاده گفت: از آنجا که کیفیت فرآیندی مداوم است امیدواریم با بهره گیری از توانمندی ها و پتانسیل های موجود در آزمایشگاه های این موسسه بتوانیم گامی موثر در جهت ارائه هر چه بهتر خدمات به تولیدکنندگان، پژوهشگران و دانشجویان برداریم.
وی همچنین با اشاره به اهمیت استراتژیک محصول زعفران برای کشور خاطرنشان کرد: با توجه به مرجع بودن این آزمایشگاه برای تأیید کیفیت زعفران و نظر به فعالیت های علمی و بین المللی موسسه، اخذ این گواهینامه می تواند به قابل استناد بودن نتایج آزمون ها در سطح جهانی کمک قابل توجهی کند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source