محمد اشرف فرهمند، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه از پایان نامه خود با عنوان بررسی ارتباط کمیت و کیفیت کربوهیدرات، پروتئین و چربی دریافتی با سرطان پستان در افغانستان، با حضور استاد مشاور بین الملل از دانشکده علوم بهداشتی دانشگاه هاروارد امریکا بر بستر اسکای روم دفاع کرد.
به گزارش ایسنا، این پایان نامه که به راهنمایی «دکتر لیلا آزادبخت» معاون پژوهشی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی و مشاوره «دکتر ترسا فانگ» از دانشگاه هاروارد هدایت شده بود، به شناسایی ارتباط میان دریافت غذایی و سرطان پستان در افغانستان پرداخت.
سرطان پستان در سال‌های اخیر در کشورهای درحال توسعه شامل افغانستان و ایران رشد چشم‌گیری داشته است. این مطالعه مورد شاهدی که برای اولین بار در میان ۳۷۵ خانم  ۱۸ تا ۸۰ سال در افغانستان انجام شده، نشان داد که دریافت غذاهای حاوی مقادیر بیشتر فیبر و غلات کامل و همچنان دریافت مقادیر کافی روغن های اشباع نشده مانند امگا۳ می‌توانند خطر سرطان پستان را کاهش دهند.
بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی؛ این مطالعه همچنان نشان داد که دریافت مقادیر زیاد غذاهای با نمایه گلایسیمی بالا و بار گلایسیمی بالا و هچنان دریافت مقادیر بالای غذاهای پروتئینی با منشا حیوانی می‌تواند خطر سرطان پستان را افزایش دهد.   
انتهای پیام

source