وزارت بهداشت، آیین نامه شوراهای صنفی دانشجویان و دستیاران دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی را ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، در این آیین نامه آمده است به منظور ایجاد بستر مناسب برای تقویت زمینه های همفکری و مشارکت دانشجویان در امور صنفی و حفظ و پیگیری حقوق و حریم دانشجویی، شوراهای صنفی دانشجویان و دستیاران در دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی براساس مفاد این آیین نامه باید تشکیل شوند.
بر این اساس ، شورای مرکزی مجمع دبیران شوراهای صنفی دستیاران و دانشجویان پی اچ دی مجموعه ای است که اعضای آن باید توسط مجمع دبیران شوراهای صنفی دستیاران و دانشجویان پی اچ دی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی انتخاب شوند.
همچنین هیات مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی باید متشکل از ۹ نفر عضو بوده و نظارت بر عملکرد کلیه سطوح شوراهای صنفی دانشجویان و دستیاران را بر عهده داشته باشند.
بر اساس این آیین نامه،  “کمیته نظارت” بر انتخابات کمیته ای است که برای نظارت در روند برگزاری انتخابات مطابق دستورالعمل ابلاغی از سوی هیات مرکزی نظارت تشکیل می شود و ” کمیته اجرایی” نیز کمیته ای است که مطابق دستورالعمل هیات مرکزی نظارت فعالیت می کند.
در آیین نامه شوراهای صنفی دانشجویان علوم مزشکی تاکید شده که ایجاد بستر مناسب برای مشارکت فعال دانشجویان  در امور رفاهی آموزشی و پژوهشی مرتبط ، افزایش آگاهی دانشجویان با تکالیف و حقوق مرتبط، انعکاس و پیگیری مشکلات صنفی دانشجویان به مسوولان تا حصول نتیجه ، ارتقای همفکری و همدلی دانشجویان و مسوولان دانشگاه و برخی مسائل دیگر از جمله اهداف تشکیل شوراهای صنفی است.
براساس آیین نامه ابلاغی، واحدهای دانشگاهی دارای ۲۰۰ دانشجو، حداقل سه عضو منتخب و یک عضو علی البدل و واحدهای دانشگاهی دارای ۲۰۱ تا ۵۰۰  دانشجو حداقل ۵ عضو منتخب و دو عضو علی البدل و واحدهای دانشگاهی با تعداد دانشجوی بیش از ۵۰۰ نفر، می توانند حداقل ۷ عضو منتخب و دو عضو علی البدل داشته باشند.
همچنین در دانشکده های پزشکی با هر تعداد دانشجو شوراهای صنفی واحد شامل ۷ نفر بوده و این اعضا ترجیحا با ترکیب دو دانشجوی علوم پایه و فیزیوپالالوژی، دو کارآموز و دو کارورز و یک دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد خواهند بود.
همچنین در خوابگاه های که دارای چندین ساختمان به صورت مجتمع باشند،  روش انتخاب شورای صنفی برای هر ساختمان به صورت مستقل یا متمرکز با تشخیص و صلاحدید معاون فرهنگی دانشجویی خواهد بود. به طور کلی هر واحد دانشگاهی دارای یک شورای صنفی است اعضای شورای صنفی واحد با برگزاری انتخابات و کسب بالاترین آرا انتخاب می شوند.
در این آیین نامه، پیگیری حقوق صنفی دانشجویان واحد، تهیه پیش نویس شرح وظایف داخلی شورای صنفی واحد و ارائه آن به شورای صنفی دانشگاه، ارائه گزارش عملکرد ماهانه به شورای صنفی دانشگاه ، انتخاب شهردار خوابگاه توسط شورای صنفی خوابگاه ها و واگذاری اختیارات و نظارت بر عملکرد آنها در چارچوب دستور العمل انتخاب شهردار خوابگاه های دانشجویی، همکاری با کمیته اجرایی در برگزاری انتخابات دوره بعد و غیره از وظایف شورای صنفی هر واحد دانشگاهی عنوان شده است.
 نظارت بر عملکرد فعالیت های جاری شوراهای صنفی واحدها، تعیین وظایف داخلی شورای صنفی واحدها، ارائه گزارش عملکرد به معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه، رسیدگی به تخلفات، شکایات و اعتراض شورای صنفی واحدها، همکاری با کمیته اجرایی جهت برگزاری انتخابات فراهم کردن بستر مناسب جهت طرح و بررسی مشکلات معیشتی، رفاهی، صنفی و آموزشی و برنامه ریزی جهت افزایش آگاهی دانشجویان و دستیاران از حقوق و تکالیف خود، از جمله وظایف شوراهای صنفی دانشجویان، دستیاران و دانشجویان پی اچ دی دانشگاه علوم پزشکی عنوان شده است.
انتهای پیام

source