نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد انجام تمرینات هوازی و مصرف سیر می‌تواند بر شاخص‌های التهابی زنان مبتلا به فشار خون بالا و چاقی اثر مثبتی بگذارد.
به گزارش ایسنا، فشار خون بالا مهم‌ترین عامل سکته‌های مغزی و قلبی در دنیا به شمار می‌رود. محققان گزارش داده‌اند پرفشاری خون با گسترش التهاب سیستمیک همراه است. شواهد زیادی، رابطه‌ی بین افزایش عوامل التهابی عروق و فشار خون بالا را تایید می‌کنند. محققان در پژوهشی اثر محافظتی تمرین هوازی همراه با مصرف سیر را بر شاخص‌های التهابی (IL-1ß  و Lcn-2) زنان مبتلا به فشار خون بالا و چاق بررسی کرده‌اند.
در این پژوهش که توسط سیده لیلا خاتمی ساروی، دانشجوی دکترای گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی، احمد عبدی، دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی آیت‌الله آملی و علیرضا براری، دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی این دانشگاه انجام شده است آمده:« شواهد نشان می‌دهد سیر با کاهش چربی‌های پلاسما و فشار خون، جلوگیری‌ از تجمع پلاکت‌های خون و افزایش فعالیت ضداکسیدان بافتی، اثرات خود را بر جای می‌گذارد. از سوی دیگر، مطالعات گوناگونی نیز نشان‌دهنده‌ی این است که تمرینات هوازی، با تغییر در برخی متغیرهای بیوشیمیایی، موجب بهبود التهاب در بدن می‌شوند.»
در این مطالعه کارآزمایی بالینی، ۳۶ زن خانه‌دار یائسه و مبتلا به فشار خون (فشار خون بالاتر از ۹۰/۱۴۰ mmHg) و چاق (شاخص توده بدنی بالاتر از ۳۰)  شهر ساری در دامنه سنی بین ۵۰ تا ۶۵ سال بودند که با بررسی پرونده‌های افراد توسط پزشک، از طریق فراخوان وارد مطالعه شدند.  این ۳۶ نفر در چهار گروه (کنترل، سیر، تمرین و تمرین + سیر) قرار گرفتند.
بر اساس آن چه در این مقاله آمده است، گروه تمرین هوازی به مدت هشت هفته (۲۴ جلسه، سه جلسه در هفته) به تمرین پرداختند. برنامه تمرینی در هر جلسه شامل سه بخش گرم کردن، مرحله اصلی تمرین و سرد کردن بود. در گرم کردن از حرکات کششی، دویدن آرام و نرمش به مدت ده دقیقه استفاده شد. سرد کردن نیز به مدت ده دقیقه انجام شد. مدت زمان فعالیت ۳۰ تا ۵۵ دقیقه بود و شدت فعالیت نیز ۵۵ تا ۶۵ درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره در نظر گرفته شد.
 از آن دسته از افرادی که در گروه‌هایی بودند که باید سیر مصرف می‌کردند، خواسته شد پس از صرف صبحانه و شام یک عدد کپسول مکمل سیر مصرف کنند. افراد گروه کنترل و تمرین نیز به همان مقدار و حجم، از دارونما (کپسول نشاسته) دو بار در روز استفاده کردند. محقق و آزمودنی‌ها تا پایان اندازه‌گیری‌ها از محتوی کپسول آگاهی نداشتند.
در این مقاله آمده است:« نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان سرمی Lcn-2 در نتیجه تمرین هوازی و مصرف سیر کاهش معنی‌داری داشت. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تفاوتی در میزان تغییرات Lcn-2 و IL-1β بین گروه‌های تجربی وجود نداشت و فقط در گروه تمرین- سیر نسبت به گروه سیر، کاهش معنی‌داری در میزان سرمی Lcn-2 مشاهده شد.»
نویسندگان این مقاله می‌گویند:«نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تمرینات ورزشی هوازی و مصرف سیر باعث بهبود شاخص‌های التهابی Lcn-2 و IL-1β  همراه با کاهش SBP و ترکیب بدنی در زنان دارای فشار خون بالا و چاق شد. هر چند تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های تجربی در کاهش شاخص‌های التهابی مشاهده نشد. بنابراین توصیه می‌شود در این زمینه پژوهش‌های بیشتری انجام گیرد.»
این پژوهش در قالب رساله‌ی دکتری و در اولین شماره‌ی پانزدهمین سال مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران منتشر شده است.
انتهای پیام

source

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.