دستگاه «گاماسل» برای پرتودهی به فرآورده‌های خونی در حد نمونه تولید شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، فراورده‌های خونی پیش از انتقال به بدن بیمار، پرتودهی می شود که در این صورت نیاز به دستگاه گاماسل است.
این سامانه با هدف پرتودهی به فرآورده های خونی بیماران دارای صلاحیت پیوند سلول های بنیادی خون‌ساز و دچار نقص ایمنی در یک شرکت دانش بنیان با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان انرژی اتمی طراحی و در حال ساخت است.
در بیماران کاندید پیوند سلول های خون ساز، بیماران HIV، بیماران نقص ایمنی، نوزادان نارس و…باید فرآورده های خونی قبل از تزریق پرتودهی شوند در غیر این صورت جان بیمار به خطر می افتد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source