یک ماژول روسی که از ۲۰ سال قبل به ایستگاه فضایی بین المللی متصل بود، از آن جدا و در اتمسفر زمین سوخت. قرار است ماژول جدیدی جایگزین آن شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روسیه ماژول قدیمی پیرس (Pirs) را که به مدت ۲۰ سال بخشی از ایستگاه فضایی بین المللی بود را به وسیله یک کپسول باری پروگرس MS-۱۵ رها کرد. این ماژول طی چند ساعت از مدار زمین خارج شد.
اکنون ایستگاه پهلوگیری بخش روسی ایستگاه فضایی بین المللی آزاد است و می‌تواند ماژول جدید Nauka را دریافت کند. این ماژول ۲۱ جولای از زمین پرتاب شد و پیش بینی می‌شود در ۲۹ جولای به مقصد خود در مدار زمین برسد.
پیرس نخستین ماژول ایستگاه فضایی به حساب می‌آید که از آن جدا شده است. کپسول باری مذکور همراه پریس وارد اتمسفر زمین و نابوده شده است.
ماژول پیرس در سال ۲۰۰۱ به ایستگاه فضایی بین المللی متصل شد و از آن برای انجام ۵۲ پیاده روی فضایی در بخش روسی ایستگاه استفاده شد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source