طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در طرح حمایت از حقوق کاربران محدودسازی پلتفرم‌ها مطرح نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در توئیتی اعلام کرد: در طرح حمایت از حقوق کاربران پلتفرم‌هایی نظیر تلگرام یا اینستاگرام باید ضوابط کشور را بپذیرند و چه بسا اگر بپذیرند شاهد رفع فیلتر تلگرام یا توئیتر باشیم اما اگر نپذیرند دولت باید طی یک سال جایگزین آن را تهیه کند.
اگر دولت در این زمینه اقدام نکند با دولت برخورد خواهد شد اما باز محدودسازی مطرح نیست.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source