۳۵۰ دانشجوی کمتربرخوردار و مستعد دانشگاه پیام نور با حمایت خیرین بورسیه شدند
به گزارش ایسنا، جمعی از خیرین ضمن حضور در دانشگاه پیام نور و پیوستن به پویش حامیان این دانشگاه، ۳۵۰ دانشجوی کمتربرخوردار و مستعد را بورسیه کردند.

دکتر علم الهدی رئیس هیات مدیره بنیاد خیرین دانشگاه پیام نورضمن تقدیر از این اقدام خداپسندانه گفت: آنچه که برای انسان درسفر آخرت ماندگار خواهد ماند، دستگیری از مستمندان و محرومان است و امروز خیرین با کمک های خود منشاء امید در بین جامعه محروم هستند و تداوم حرکت در مسیر خیر، یک توفیق الهی است که باید قدر دانسته شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، در این نشست، خیرین قول مساعد دادند سالانه دانشجویان عضو بنیادحامیان دانشگاه پیام نور را  برای ادامه تحصیل یاری دهند.
انتهای پیام

source