دانشگاه‌های علوم پزشکی سبزوار ، هرمزگان و شهید بهشتی رتبه‌های اول تا سوم ارزیابی عملکرد دبیرخانه‌های شورای انضباطی دانشگاه‌ها را در سال ۱۳۹۹ کسب کردند.
به گزارش ایسنا، ارزیابی عملکرد شوراهای انضباطی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، فعالیتی است که نیمه اول هر سال بر اساس چک  لیست‌های تدوین شده صورت پذیرفته و این ارزیابی توسط کارشناسان دبیرخانه شورای مرکزی انضباطی دانشجویان و ارزیابان منتخب مناطق صورت گرفته و کارنامه عملکرد شوراها صادر می‌شود.
در  ارزیابی عملکرد دبیرخانه‌های شورای انضباطی دانشگاه‌ها در سال ۱۳۹۹ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با کسب امتیاز ۹۹۳، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با کسب امتیاز ۹۸۸ و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با کسب امتیاز ۹۷۵ حائز این رتبه‌ها شدند.
ضمنا دانشگاه‌های علوم پزشکی قم و شوشتر با کسب بیشترین رشد امتیاز به ترتیب با رشد  ۲۸۲ و ۱۷۰ امتیازی نسبت به سال قبل، حائز رتبه شایسته تقدیر شدند.
به نقل از مفدا، عناوین اصلی شاخص‌های ارزیابی عملکرد شوراهای انضباطی دانشجویان شامل تشکیلات، امکانات، آموزش و پژوهش، تلاش و تعامل و دادرسی عادلانه و عالمانه است که در مجموع شامل ۲۴ ریز شاخص اختصاصی است.
مجموع امتیازات ارزیابی در این فرایند ۱۰۰۰ امتیاز است که دانشگاه‌هایی که در حد فاصل امتیاز ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ در رتبه عالی، حد فاصل بین ۸۰۰ تا ۸۹۹ امتیاز  در رتبه خوب، ۶۰۰ تا ۷۹۹ امتیاز در رتبه متوسط، ۵۰۰ تا ۵۹۹ امتیاز در رتبه ضعیف و نمرات زیر ۵۰۰ در رتبه غیرقابل قبول قرار می‌گیرند.
انتهای پیام

source