معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در سومین همایش ملی «پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر صنعتی»، راهبردها و رویکردهای مختلف در مواجهه با شیوع مصرف مواد مخدر صنعتی را برشمرد و عنوان کرد که در میان این راهبردها، آن‌چه مورد تأکید ما به عنوان نظام آموزش عالی قرار دارد، راهبرد آموزش و آگاهی بخشی است.
به گزارش ایسنا، دکتر غلامرضا غفاری در این همایش طی سخنانی با اشاره به تغییرات و تحولاتی که جوامع انسانی با آن مواجه هستند گفت: بدیهی است که با توجه به این تغییرات نوع نظام انگیزشی و شخصیت کنش‌گران اجتماعی هم به لحاظ ذهنی و هم از حیث روانی دچار تغییر می‌شود.
دکتر غفاری افزود: به همین دلیل نیاز به واکاوی توسط متخصصین موضوعات مختلف اجتماعی در ابعاد نظری، سیاستی و عملی وجود دارد تا از طریق این مباحث بتوان امکانی را برای ارتقای سلامت اجتماعی در محیط‌های دانشگاهی و غیر دانشگاهی فراهم کرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم در ادامه با اشاره به شیوع مصرف مواد مخدر صنعتی گفت: متأسفانه در این موضوع شاهد آهنگ رشد سریع‌تری به ویژه در هدف‌گیری جمعیت با سنین پائین‌تر و نسل جوان هستیم که دلیل آن اقتضائاتی است که در این سنین به لحاظ کنجکاوی و گرایشاتی که نشأت گرفته از تنوع این قبیل مخدرها است.
وی اظهار داشت: در صورت‌بندی ذهنی مواجهه با این نوع از مواد با پارادوکسی مواجه می‌شویم که از یک طرف مصرف این مواد را به مثابه راه حل و رفع مشکل معرفی می‌کند و از طرف دیگر صورت یک مشکل و یا یک مسأله پیدا می‌کند و این پارادوکس می‌طلبد تا در این زمینه واکاوی لازم توسط متخصصین صورت بگیرد و راه حلی به منظور متقاعدسازی جمعیت مخاطب نسبت به پیامدهای شدیدی که متوجه نظام شخصیتی، فرد و رفتار خارج انتظار می‌شود، صورت گیرد.
وی افزود: از طرف دیگر در مورد این مواد زمینه‌ها و بسترهای فردی و اجتماعی وجود دارد که موجب رو آوردن افراد می‌شود. در بعد فردی این زمینه‌ها می‌توان به باورهای غلطی که در مورد نقش دارویی، افزایش ضریب هوشی، تسکین‌بخشی، مفرح‌بخشی و فراموش کردن مشکلات اشاره داشت و در بعد اجتماعی که نوعی هم‌نوایی اجتماعی که این از موضوعات مرتبط با روان شناسی اجتماعی به شمار می‌رود. اما آنچه بدیهی است این‌که علی رغم همه این موارد تبعات منفی است که متوجه فرد مصرف کننده است.
معاون وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود به راهبردهای موجود در مواجهه با شیوع مصرف مواد مخدر صنعتی پرداخت و این راهبردها را در چارچوب محورهای چهارگانه‌ای بر شمرد که عبارتند از: انسداد، توقیف و کنترل سر سختانه؛ تعقیب و محکومیت تولیدکنندگان و توزیع کنندگان؛ آگاهی بخشی و آموزش افراد نسبت به مخاطرات موجود در این زمینه؛ مداوای مبتلایان.
دکتر غفاری تأکید کرد: در میان راهبردهای اشاره شده، آنچه مورد تأکید ما به عنوان نظام آموزش عالی قرار دارد، راهبرد آموزش و آگاهی بخشی است.
وی اجرای راهبرد آموزش و آگاهی بخشی در مورد مواد مخدر صنعتی را وابسته به اضلاع پنج گانه ای دانست و افزود: این اضلاع شامل نهاد دانشگاه، بخش سلامت، خانواده، موانع بیرونی و مباحث حاکمیتی است.
معاون وزیر علوم تأکید کرد: نهاد دانشگاه می تواند هم در بخش بالینی و هم آموزش در صورت بندی و اشکال مختلف آن ایفای نقش کند چرا که یکی از مهم ترین اقدامات نظام آموزشی تقویت قدرت مراقبت از خویشتن و مراقبت از دیگری است و برگزاری این قبیل همایش ها ایجاد فرصت تعاطی فکری و برقراری ارتباطات دانشگاهی و بین دستگاهی برای اتخاذ مناسب ترین راهکارها به منظور ارتقای سلامت اجتماعی به شمار می‌رود.
بنابر اعلام اداره کل روابط عمومی وزارت علوم؛ وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با هم‌فکری و تعامل علمی و تجربی که نزد صاحب نظران و متخصصان این موضوع است بتوان راه‌حل‌های عملی و سیاستی به دست اندرکاران و نهادهای مسئول عرضه کرد.
انتهای پیام

source