مسئول باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با توجه به شکل گیری برنامه پایش در دانشگاه آزاد اسلامی و یکپارچه سازی پروژه های کاربردی در جهت رفع نیازهای صنایع و سازمان‌های کشور، بخشی از نیازهای مربوط به مسکن و شهرسازی با انتخاب پایان‌نامه‌ها توسط اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برطرف می شود.
به گزارش ایسنا، دکتر بابک نگاهداری در دیدار با رئیس هیأت مدیره یکی از بانکهای کشور با بیان اینکه انجام پژوهش‌های کاربردی و پاسخ به نیازهای جامعه از رسالت‌های اجتماعی دانشگاه‌هاست، اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی رسالت اجتماعی خود را مجدانه پیگیری می‌کند و مسئولیتی که در این زمینه به باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان محول شده، حلقه نهایی برنامه پایش است.
به نقل از دانشگاه آزاد، مسئول باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: باید خروجی پایان‌نامه‌ها در اختیار صنایع قرار گیرد و همچنین مجموعه پایان‌نامه‌ها در قالب هسته و باشگاه گرد هم آیند و پتانسیل هم‌افزایی را در راستای رفع نیازها در مقیاس بزرگتری ایجاد کنند.
انتهای پیام

source