فراخوان‌ مشترک مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD)، فراخوان مردادماه ۱۴۰۰ مشترک میان موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) منتشر شد.
فراخوان‌ مشترک مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) مبتنی بر تفاهم‌نامه مؤسسه نیماد و صندوق به منظور توسعه همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر دانشگاه‌ها (تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) است.
پروپوزال‌های ارایه شده در این فراخوان باید به طور مشترک توسط یک هیأت علمی از دانشگاه‌های علوم پزشکی (واجد پروفایل در سامانه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی) و یک هیأت علمی از سایر دانشگاه‌ها تهیه و به طور همزمان در مهلت این فراخوان که از اول مرداد تا ۲۰ شهریورماه است به ترتیب به سامانه مدیریت طرح‌های تحقیقاتی موسسه نیماد و سامانه مدیریت طرح‌های تحقیقاتی صندوق ارسال شود.
سقف حمایت هر یک از این دو نهاد از پروپوزال‌های مصوب ۳ میلیارد ریال (۳۰۰ میلیون تومان) (هر کدام) و مجموع ۶ میلیارد ریال (۶۰۰ میلیون تومان) است و در مجموع ۲۰ پروپوزال مورد پذیرش و حمایت قرار خواهد گرفت.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source