محققان در پژوهشی تاثیر جراحی چاقی را در نوجوانان و بالغین بررسی کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، آمار ابتلای چاقی کودکان و نوجوانان به سرعت و در همه جوامع رو به تزاید است. ابتلای این گروه به چاقی می‌تواند آثار و عوارض جدی را در مدت کوتاه‌تری در مقایسه با بزرگسالی پدید آورده و موجب شیوع بیشتر ناتوانی و کاهش بهره‌وری در نسل بعدی باشد. به همین لحاظ چاقی کودکان از سرفصل‌های مهم مورد توجه سازمان بهداشت جهانی است که کشورها را مکلف به برنامه ریزی برای مقابله با آن کرده است.
همانگونه که مراجع علمی ذکر می‌کنند، انجام اعمال جراحی‌های محدود کننده دستگاه گوارش، موسوم به جراحی های باریاتریک، با سازوکار کاهش دریافت و جذب مواد غذایی، یکی از راه‌های درمان چاقی در بزرگسالان محسوب می‌شود که در دهه اخیر داوطلبان بیشتری هم پیدا کرده است.
اما آیا این روشها برای گروه نوجوانان نیز قابل انجام و مفید است؟
برای پاسخ مستدل به این پرسش، مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم طی یک طرح تحقیقاتی اقدام به مقایسه نتایج جراحی در دو گروه بالغین و نوجوانان کرد.
بنا بر اعلام روابط عمومی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، مجری این طرح مطالعاتی، دکتر مریم برزین در خصوص این مطالعه با اشاره به اینکه ایمنی و اثربخشی جراحی باریاتریک جهت کاهش وزن پایدار و کاهش عوامل خطر قلبی عروقی در نوجوانان مبتلا به چاقی مفرط یک چالش بزرگ در این حوزه است، گفت: این مطالعه با همسان‌سازی و مقایسه پیامدها و عوارض جراحی باریاتریک، که به آن جراحی متابولیک نیز گفته می‌شود، بین گروه نوجوانان مبتلا به چاقی مفرط با گروه همسان سازی شده بالغین جوان انجام شده است.
وی در خصوص نتایج به دست آمده گفت: بررسی‌ها نشان داد که میزان کاهش وزن و بهبود عوامل خطر قلبی عروقی در دو گروه، یکسال پس از جراحی یکسان است.
علاوه بر آن برزین خاطرنشان کرد: میزان عوارض پس از جراحی و کمبود ریزمغذی‌ها در دوگروه مشابه یکدیگر است و گروه نوجوانان گرفتاری و عوارض بیشتری را تجربه نکرده‌اند.
انتهای پیام

source