در حاشیه رویداد فناورانه تبادل فناوری حمل و نقل نوین که امروز در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، ۱۲ قرارداد میان بخش صنعتی با فناوران منعقد شد.
به گزارش ایسنا، رویداد تبادل فناوری حوزه حمل و نقل نوین از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی و با همکاری شرکت سایپا، مپنا و راه آهن امروز به صورت حضوری و مجازی در محل این صندوق برگزار شد. 
برای برگزاری این رویداد ۲۲ نیاز فناورانه این صنعت احصاء شد، ضمن آنکه ۸۰۰ شرکت فعال در این حوزه‌ها نیز شناسایی شدند و در نهایت ۲۳ شرکت برای حضور در این رویداد انتخاب شدند.
در حاشیه این رویداد علاوه بر برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای فناوران کشور در این زمینه، ۱۲ قرارداد رفع نیازمندی‌ها منعقد شد. جزئیات ۱۲ قرارداد منعقد شده در این رویداد به این شرح است:
امضای قرارداد پژوهشی با موضوع “ساخت داخل باکس سیستم ترمز BLCU لوکوموتیوهای خط ۵ مترو تهران میان شرکت مهندسی سامکو و شرکت فناور
امضای قرارداد پژوهشی با موضوع “بهینه‌سازی، طراحی و ساخت و تولید ۱۰۰ عدد ترمومتر روغن و سیم پیچ با استفاده از تکنولوژی‌های نوین میان شرکت صنعت کاران الکترونیک مراغه و شرکت فناور
امضای قرارداد پژوهشی با موضوع “ترمومتر روغن ترانس” میان متخصصان سامانه‌های الکترونیک خاتم با شرکت فناور
امضای قرارداد پژوهشی با موضوع “طراحی بورد ACM” میان متخصصان سامانه‌های الکترونیک خاتم با شرکت فناور
امضای قرارداد پژوهشی با موضوع “جایگزینی رله SEPAM ۱۰۰۰ با رله اورکارنت ارث فالت شرکت همیان (HF۱۰۲۴)” میان شرکت همیان فن با شرکت فناور
امضای قرارداد پژوهشی با موضوع “جایگزین رله SEPAM ۱۰۰۰ با رله مولتی فانکشن جهت دار شرکت همیان (HF۱۰۲۸)” میان شرکت همیان فن با شرکت فناور
امضای قرارداد پژوهشی با موضوع “انجام مطالعات پژوهشی و امکان‌سنجی برای طراحی رله SEPAM ۲۰۰۰ ” میان شرکت همیان فن با شرکت فناور
امضای قرارداد پژوهشی با موضوع ” انجام مطالعات پژوهشی و امکان سنجی برای بررسی جایگزین کردن رله MCGG83 موجود در شبکه مترو تهران با رله اورکارنت ارث فالت نیومریکال شرکت همیان فن (HF۱۰۲۴)” میان شرکت همیان فن با شرکت فناور
امضای قرارداد پژوهشی با موضوع “انجام مطالعات پژوهشی و امکان‌سنجی برای بررسی جایگزینی رله P۱۲۰، MICO P۱۲۲ موجود در شبکه مترو تهران با رله‌های اورکارنت ارث فالت و سنسیتیو” میان شرکت همیان فن با شرکت فناور
امضای قرارداد پژوهشی با موضوع “جایگزینی رله PCS۹۶۱۱ با رله HF۱۰۲۸” میان شرکت همیان فن با شرکت فناور
امضای قرارداد پژوهشی با موضوع “تولید نمونه درایو مشابه نمونه اشتایدر” میان شرکت مشاور و مهندسی صنایع تولیدی بهبود الکترونیک هیراد با شرکت فناور
امضای قرارداد پژوهشی با موضوع “تولید نمونه باتری نیکل کادمیوم” میان شرکت مشاور و مهندسی صنایع تولیدی بهبود الکترونیک هیراد با شرکت فناور
انتهای پیام

source