مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) فراخوان مردادماه ۱۴۰۰ مبتنی بر درخواست پروپوزال تحقیقاتی مشترک با ۶ مرکز و سازمان را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد)، فراخوان مردادماه ۱۴۰۰ مبتنی بر درخواست پروپوزال تحقیقاتی (RFP-based) منتشر شد.
مهلت فراخوان های مبتنی بر درخواست پروپوزال تحقیقاتی از اول مردادماه تا ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ است و این مهلت تمدید نخواهد شد.
فراخوان‌های مبتنی بر درخواست پروپوزال تحقیقاتی (RFP-based) با معاونت بهداشت وزارت بهداشت، مشترک میان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، شبکه تحقیقات بیماری‌های چشم کشور، مرکز کاکرین ایران، مشترک با سازمان محیط زیست،مشترک با ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
فهرست فراخوان مردادماه ۱۴۰۰ مبتنی بر درخواست پروپوزال تحقیقاتی (RFP-based)
در صورت نیاز به راهنمایی در خصوص هر یک از RFPها محققان می توانند با فرد مسئول که مشخصات آن در فرم مربوطه آمده است تماس بگیرند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source