معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی با تاکید بر این‌که مطالعه پهنه‌ها باید تکمیل ادامه کارهای قبلی باشد و از دوباره‌کاری خودداری شود، گفت: در پایان مطالعه پهنه پنج محدوده به وسعت ۲۵۰ کیلومتر مربع در اختیار سرمایه‌گذار یا مطالعه‌ کننده قرار می‌گیرد، ولی امکان اخذ پروانه اکتشاف با وجود موانعی از قبیل  محیط‌ زیست، منابع‌طبیعی و غیره مشکل است.
به گزارش ایسنا، مهندس محمدباقر درّی با بیان این‌که بهتر است در راستای آزادسازی پهنه‌های اکتشافی به دو موضوع نظارت و حمایت توجه اساسی شود، گفت: پهنه‌هایی که از طریق ژئوفیزیک هوایی مورد مطالعه قرار می‌گیرند، باید به گونه‌ای باشند که تناسبی بین هزینه‌ای که انجام می‌دهند و بهره‌ای که عاید سرمایه‌گذاری می‌شود، ایجاد شود.
درّی در آزادسازی پهنه‌ها توجه به دو موضوع نظارت و حمایت را ضروری دانست و افزود: نظارت یعنی کار مطالعه اکتشافی پهنه بر اساس شرح خدماتی که برای هر کدام از زون‌های ساختاری-رسوبی تعریف شده، با نظارت حوزه معاونت معدنی به درستی اجرا شود. 
معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در ادامه با تاکید بر ضرورت حمایت از پهنه‌ها، خاطرنشان کرد: در پایان مطالعه پهنه پنج محدوده در مجموع به وسعت ۲۵۰ کیلومتر مربع در اختیار سرمایه‌گذار یا مطالعه‌ کننده قرار می‌گیرد، ولی امکان اخذ پروانه اکتشاف با وجود موانعی از قبیل محیط‌ زیست، منابع‌طبیعی و غیره مشکل است.
درّی با بیان اینکه تعریف درستی از پهنه‌ها ارائه نمی‌شود، تصریح کرد: این موضوع نیاز به بررسی دارد و یکی از ایراداتی که به پهنه ها وارد می‌شود، آن است که همه پهنه‌ها با وسعت‌های مختلف به یک شکل نگاه می‌شود و برای تمامی پهنه‌ها با ابعاد مختلف، تعداد آنومالی‌های یکسانی را تعریف می‌کنند.
وی با بیان این‌که مشخص کردن پهنه‌ها با چالش‌های عدیده‌ای مواجه است، گفت: وسعت پهنه‌ها و هزینه‌کرد با تعداد آنومالی‌ها هماهنگی ندارد و پهنه‌های وسیع‌تر باید امتیاز بیشتری داشته باشد، یعنی تعداد و وسعت آنومالی که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، باید بیشتر شود.
معاون اکتشافات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با تاکید بر این‌که مطالعه پهنه‌ها باید تکمیل ادامه کارهای قبلی باشد و از دوباره‌کاری خودداری شود، افزود: برای مثال اگر سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در سطحی از کشور مطالعه پهنه‌ای را در دستور کار قرار داده، بایستی این مطالعه تکمیل کارهای قبلی باشد و مقیاس کار را افزایش دهد و اطلاعات پایه را تکمیل کند تا مطالعه جدیدی برای کشور باشد.
درّی با بیان این‌که در کشور اطلاعات تحت‌الارضی ضعیف است و ما نیاز به مطالعات ژئوفیزیک هوایی داریم، گفت: آنچه مورد توجه قرار می‌گیرد، آن است که پهنه‌هایی که از طریق ژئوفیزیک هوایی مورد مطالعات قرار می‌گیرند، مانند پهنه‌های معمولی مورد بررسی قرار می‌گیرند، اگرچه از زمان حضور آقای کشاورز در معاونت معدنی وزارت صمت دیدگاه مثبتی نسبت به پهنه‌ها ایجاد شده است.
به نقل از روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، وی خاطرنشان کرد: پهنه‌هایی که از طریق ژئوفیزیک هوایی مورد مطالعه قرار می‌گیرند، باید به گونه‌ای باشند که تناسبی بین هزینه‌ای که انجام می‌دهند و بهره‌ای که عاید سرمایه‌گذاری می‌شود، وجود داشته باشد؛ به عبارتی ارتباط بین وسعتی که در اختیار مطالعه‌کننده و تعداد آنومالی‌هایی که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، ایجاد شود.
انتهای پیام

source