با حکم رئیس دانشگاه تهران، دکتر محمود کمره‌ای به‌عنوان معاون آموزشی دانشگاه تهران، منصوب و جایگزین دکتر حسین حسینی دراین سمت شد.
به گزارش ایسنا، دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران طی حکمی دکتر محمود کمره‌ای استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده‌های فنی را به‌عنوان معاون آموزشی این دانشگاه منصوب کرد.
در حکم رئیس دانشگاه تهران خطاب به دکتر محمود کمره‌ای آمده است: «با توجه به توان علمی و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به‌عنوان معاون آموزشی دانشگاه تهران منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و مؤید باشید».
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، مراسم تودیع و معارفه معاونین جدید و سابق آموزش دانشگاه تهران هفته آینده برگزار خواهد شد.
همچنین دکتر نیلی احمدآبادی در حکمی از خدمات دکتر سیدحسین حسینی، در مدت دو دوره تصدی مسئولیت معاونت آموزشی دانشگاه تهران تقدیر و تشکر کرد.
ریاست هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران، ریاست دانشکده علوم و فنون نوین، ریاست پژوهشکده فناوری‌های همگرا، ریاست پردیس دانشکده‌های فنی، ‌معاونت آموزشی دانشگاه تهران و معاونت پژوهشی پردیس دانشکده‌های فنی از جمله مسئولیت‌های اجرایی دکتر کمره‌ای بوده است.
انتهای پیام

source