ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی از پژوهش‌های دانشگاهی در حوزه‌های فناوری محور در سطح تحصیلات تکمیلی حمایت می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، خلق دانش در حوزه اقتصاد دیجیتال با استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی جهت‌دار و هدفمند می‌شود تا با این کار پیوند دانش و صنعت عمیق‌تر شود.
جهت دهی به پژوهش و خلق دانش یکی از برنامه‌های ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که با حمایت از پژوهش‌های دانشگاهی در حوزه‌های فناوری محور اولویت‌دار ستاد، در سطح تحصیلات تکمیلی اجرایی می‌شود.
همچنین برای تحقق این هدف، پژوهش‌های دارای مشتری در حوزه‌های اولویت دار از طریق تأمین مالی مشترک با نهادهای مالی، دیگر راهکاری است که در ستاد اجرایی می‌شود تا دانش به صنعت متصل شود.
این کار به توسعه فناوری و بارور شدن ایده‌های نوآورانه جوانان دانشگاهی کشور، با ایجاد زمینه‌های لازم برای توسعه و تجاری سازی فناوری‌ها منجر می‌شود. سرمایه‌های فکری که زمینه‌ساز توسعه و رونق اقتصادی کشور و کاهش مشکلات جامعه هستند.
حلقه مفقوده نظام آموزش کشور اتصال به صنعت است. آموزش و صنعت، دو حلقه از ازنجیره زیست بوم فناوری و نوآوری هستند که اگر به یکدیگر پیوند بخورند منشأ اتفاقات فناورانه و نوآورانه در کشور خواهد بود.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source