سازمان فضایی ایران زیست‌بوم کسب و کارهای فضاپایه را در دومین رویداد فناورانه «ستکس» به سازمان ها و صنایع نیازمند معرفی می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فضایی ایران در راستای ترویج و توسعه کسب و کارهای فضاپایه و همچنین آشنایی علاقه مندان و ایده پردازان با کسب و کارهای فضاپایه و نمونه نیازهای فناورانه سازمان‌ها، دومین رویداد از مجموعه رویدادهای «ستکس» با عنوان «معرفی زیست‌بوم کسب و کارهای فضاپایه» را برگزار می‌کند.
در این رویداد که فردا ۱۳ مرداد ماه جاری به صورت مجازی برگزار می‌شود، ضمن معرفی کسب و کارها و کاربردهای نوین حوزه فضایی، نمونه چالش‌های فناورانه سازمان‌ها و صنایع که با فناوری فضایی قابل رفع است، ارائه می‌شوند.
هدف اصلی از برگزاری این رویداد، آشنایی علاقه مندان و ایده پردازان با زمینه فعالیت‌ها و نمونه چالش‌های موجود در صنایع و نیز معرفی زیست‌بوم کسب و کارهای فضاپایه است.
یکی از خلأهای زیست بوم نوآوری و فناوری کشور، عدم آشنایی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان با نیازهای صنعتی و فناوری کشور است که با برگزاری این نوع رویدادها نیازهای احصاء شده صنعت را اختیار صاحبان فناوری قرار می‌دهد.
نحوه حضور در این رویداد مجازی که زمان برگزاری آن ۱۳ مرداد ماه جاری از ساعت ۹ الی ۱۳ و به صورت رایگان است، در صفحه سازمان فضایی ایران توضیح داده شده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source