رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به روی کار آمدن دولت سیزدهم در آستانه سالگرد تاسیس نهاد جهاد دانشگاهی، تأکید کرد: در بحث فناوری، جهاد دانشگاهی با توجه به تجربیات بسیار ارزنده‌ای که دارد، می‌تواند مسئولیت‌های بسیار بزرگی را در کمک به دولت جدید در اجرای برنامه هفتم توسعه برعهده بگیرد. در این ویدئو گزیده گفت‌وگوی ایسنا با حمیدرضا طیبی به مناسبت چهل‌ و یکمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی را خواهید دید.
تصویربردار:‌ امید ابراهیمی / خبرنگار:‌ معصومه سوهانی

source