ایسنا/کردستان نماینده مردم شهرستان های قروه ودهگلان بابیان اینکه جهاددانشگاهی دارای سابقه روشن وقابل دفاع درزمینه های علمی درکشور است فعالیت های این نهاد را مصداق بارز تلاش جهادی دانست
پرویزاوسطی همزمان با چهل ویکمین سالروز تاسیس جهاددانشگاهی درگفتگو باایسنا با بیان اینکه جهاد دانشگاهی با کار و تلاش جهادی به الگوی عبور از موانع تبدیل شده اظهار کرد: روحیه جهادی لازمه ی عبور از همه موانع و مشکلات است، و جهاددانشگاهی توانسته است این روحیه را در کشور گسترش دهد

نماینده شهرستان های قروه ودهگلان درمحلس بیان نمود: درشرایط امروز کشور وجود نهادهای علمی باروحیه انقلابی وجهادی بارویکردهای علمی وکارشناسی گره گشای بسیاری ازمشکلات در کشوراست که البته این روحیه وتلاش جهادی نیازمندحمایت است که این حمایت ها هم دربدنه دولت وهم دربدنه مجلس باید صورت گیرد وجهاددانشگاهی بعنوان مصداق بارز تلاش وروحیه جهادی درکشور شناخته می شود
اوسطی بااشاره به بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری درخصوص نهادانقلابی جهاددانشگاهی عنوان نمود: رهبرمعظم انقلاب جهاددانشگاهی را حرف برتر درهمه زمینه هادرکشور می دانند که باتکیه بر توان متخصصین داخلی می تواند کشوررا در مسیرتولید علم ودانش به اهداف عالیه برساند وبرهمین اساس می توان بااتکابه محققان جوان وباروحیه جهادی بسیاری از عقب ماندگی هادرکشورراجبران کرد
پرویزاوسطی درپایان با تبریک سالروز تاسیس جهاددانشگاهی ابراز امیدواری کرد:تلاش هادرعرصه جهاددانشگاهی واعتمادبه جوانان متخصص دراین زمینه بتواند به پیشبرد توسعه کشور کمک نماید/انتهای پیام

source