تکمیل زنجیره بازیگران حوزه آب یکی از تلاش‌های معاونت علمی و فناوری در چند سال اخیر است. این کار به تأمین منابع آبی کشور کمک می‌کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، ایجاد هماهنگی، هم‌افزایی و یافتن حلقه‌های مفقوده بین نهادهای علمی، فناوری، اقتصادی و فرهنگی فعال کشور در زمینه فناوری‌های حفظ منابع آب، مقابله و سازگاری با خشکسالی و کنترل فرسایش خاک و حفظ محیط زیست از جمله اهدافی است که در کارگروه تخصصی توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دنبال می‌شود. کاری که ایران را یک گام بزرگ به تحقق منافع ملی و نیل به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور نزدیک خواهد کرد.
یکی از پایه‌های اصلی هر صنعتی را نیروی انسانی متخصص و ماهر تشکیل می‌دهد. بر همین اساس شناسایی و تکمیل زیست‌بوم فناوری و نوآوری حوزه‌های فناورانه یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای توسعه هر صنعت و حوزه فناورانه است. این کار می‌تواند همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در کشور را زیر یک سقف جمع و هم‌افزایی‌ها را بیشتر کند.
استفاده از همه ظرفیت‌های موجود کشور در حوزه آب، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که توسط کارگروه تخصصی توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دنبال می‌شود.
شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، شتاب‌دهنده، نخبگان و سرآمدان علمی کشور و اساتید و دانشجویان از جمله این زنجیره ارزشمند فناورانه هستند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source