همزمان با سراسر کشور روند واکسیناسیون فرهنگیان استان همدان با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی ابن سینا و سید جمال الدین اسدآبادی، مراکز بهداشت و ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها، نواحی و مناطق استان از عید سعید غدیر خم آغاز شده است. به منظور تسریع در فرآیند واکسیناسیون در استان همدان پایگاه‌های تجمیعی راه اندازی شده است و براساس نوبت دهی توسط ادارات آموزش و پرورش و ارائه لیست به این پایگاه‌ها، از فرهنگیان دعوت به دریافت واکسن می‌شود.

source