«تولید جنین ممتاز منجمد برای اصلاح نژاد گاوهای شیری و گوشتی» با هدف دستیابی به خودکفایی و تأمین امنیت غذایی در کشور، در پژوهشگاه ابن سینای جهاددانشگاهی در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، به منظور خودکفایی و تأمین امنیت غذایی کشور در زمینه رفع وابستگی از واردات گوشت، کره و تولید گوساله نر ممتاز برای تولید اسپرم منجمد با قابلیت تعیین جنسیت طرح فناورانه «تولید جنین ممتاز منجمد برای اصلاح نژاد گاوهای شیری و گوشتی» در پژوهشگاه ابن سینای جهاد دانشگاهی در دست اجرا قرار گرفته است.
اصلاح نژاد یکی از روش‌های مهم در کاهش هزینه و افزایش تولید در صنعت دامپروری به شمار می‌رود. در کشور ایران برای اولین بار بانک تولید جنین از گاوهای ممتاز راه اندازی شد که میزان دقت تعیین جنسیت در این روش بالای ۹۰ درصد است.
اصلاح نژاد دام علم و هنر تثبیت ژن‌های مؤثر در تولید اقتصادی دام است که با انتخاب دام‌ها و طیور برتر از لحاظ ژنتیکی و با کمک روش‌های آمیزشی مناسب، دام و طیور برتر را ایجاد می‌کند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source