تفاهم نامه همکاری بین معاونت آموزشی وزارت بهداشت و اداره کل سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت به منظور حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی با موضوع مشارکت اجتماعی در حوزه سلامت و همچنین ایجاد سامانه‌ای جهت ثبت رزومه اجتماعی دانشجویان و اساتید تدوین و منعقد شد.
به گزارش ایسنا، به منظور بسط تعاملات همکاری‌های علمی آموزشی و بهره‌مندی از فرصت‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود جهت پاسخگویی به نیازهای مشترک و همکاری در جهت انتقال تجارب طرفین در زمینه ارتقاء پاسخگویی و مشارکت اجتماعی در جامعه، این تفاهم‌نامه همکاری بین معاونت آموزشی وزارت بهداشت به نمایندگی دکتر علی اکبر حق دوست، معاون آموزشی وزیر بهداشت و دکتر امیر صادقی، مدیرکل سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت به مدت ۲ سال و در هفت ماده تنظیم و منعقد شد.
در این تفاهم نامه به مواردی از جمله جلب همکاری و مشارکت خیرین در ساخت و تجهیز مراکز آموزشی حوزه سلامت، حمایت از تاسیس سمن‌های آموزشی حوزه سلامت، استفاده از ظرفیت کار داوطلبانه در حوزه آموزش و ایجاد سامانه‌ای جهت ثبت رزومه اجتماعی دانشجویان و اساتید اشاره شده است.
به نقل از وزارت بهداشت، همچنین در این تفاهم‌نامه معاونت آموزشی وزارت بهداشت ملزم به حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی با موضوع مشارکت اجتماعی در حوزه سلامت و ارائه امتیاز تشویقی به دانشجویان بر اساس گواهی صادره از سوی اداره کل سازمان های مردم نهاد شده است.
انتهای پیام

source