رئیس دانشگاه تهران از آغاز واکسیناسیون دانشجویان دکتری این دانشگاه از هفته جاری خبر داد و گفت: آموزش حضوری ما در دانشگاه تهران از مهر امسال با اولویت دانشجویان تحصیلات تکمیلی آغاز خواهد شد و به اعتقاد من دانشجویان کارشناسی تا آبان آموزش حضوری نخواهند داشت.
به گزارش ایسنا، دکتر محمود نیلی احمد آبادی در نشست خبری که به منظور تشریح فعالیت های دانشگاه تهران طی دو سال شیوع کرونا ویروس برگزار شد، با بیان اینکه دلتنگ حضور دانشجویان در دانشگاه هستیم، گفت: در حال حاضر بیش از ۳ هزار نفر از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه در خوابگاه ها مستقر هستند.
وی در ادامه از آغاز واکسیناسیون دانشجویان دکتری از هفته جاری خبر داد و تصریح کرد: امیدواریم با گسترش واکسیناسیون شاهد حضور این دانشجویان در دانشگاه باشیم.
رئیس دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: منتظر هستیم واکسیناسیون دانشجویان کارشناسی نیز توسط وزارت بهداشت شروع شود. اگر چه انجام واکسیناسیون شرایط حضور دانشجویان در دانشگاه را تضمین نمی کند،اما در مورد آموزش حضوری دانشجویان با توجه به شرایط جامعه تصمیم گیری خواهیم کرد.
نیلی، فرایند واکسیناسیون دانشگاهیان را تابع شرایط و تامین واکسن در کشور دانست و گفت: ما در باشگاه دانش آموزی دانشگاه، واکسیناسیون را  آغاز کردیم و لاین های بیشتری را برای این مورد تامین می کنیم تا واکسیناسیون کارمندان و اساتید به پایان برسد. همانطور که عنوان شد واکسیناسیون ابتدا با دانشجویان دکتری مستقر در خوابگاه از هفته جاری آغاز می شود و دانشجویان شهرستانی در شهر خود واکسینه می شوند.
وی تاکید کرد: اگر واکسن مورد نیاز تامین شود ما این امکان را داریم فعالیت های خود را عرصه واکسیناسیون گسترش بدهیم اما زمان واکسیناسیون بستگی به تامین واکسن و اقدامات وزارت بهداشت دارد. همچنین هر نوع واکسنی که وزارت بهداشت در اختیار ما بگذارد استفاده خواهیم کرد، در ابن راستا تاکنون واکسن سینوفارم و برکت را در اختیار ما قرار دادند و مانیز آنها را به دانشجویان ارائه کرده ایم، بنابراین ما در این بخش تصمیم گیر نیستیم.
دکتر نیلی تاکید کرد: اولویت ما در دانشگاه تهران آغاز آموزش حضوری دانشجویان با اولویت دانشجویان تحصیلات تکمیلی است به محض اتمام واکسیناسیون آماده پذیرش دانشجویان در خوابگاه ها هستیم، دوست داریم دانشجویان جدیدالورود نیز دانشگاه را  حتی به صورت سمبلیک تجربه کنند اما هنوز امکان این کار را نداریم.
رئیس دانشگاه تهران افزود: البته ستادی برای آغاز سال تحصیلی در دانشگاه شکل گرفته و اگر بتوانیم به شکل نمادین تعدادی از دانشحویان جدیدالورود را به دانشگاه دعوت خواهیم کرد؛ بنابراین متناسب با شرایط کشور میزبان دانشجویان خواهیم بود.
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه آموزش الکترونیک بخشی از آموزش این دانشگاه شده است، گفت: اینکه چه میزان از کلاس ها به شکل حضوری و چه تعداد ارائه دورس به شکل الکترونیکی باشد را منوط به بررسی نظر اساتید گذاشتیم. اما اینکه در مهر امسال بخشی از آموزش ما حضوری و بخشی نیز به شکل الکترونیک باشد؛ قطعی است. بنابراین اگر امکان آموزش حضوری فراهم شود از مقاطع تحصیلات تکمیلی خواهد بود آموزش حضوری کارشناسی دیرتر از مهر و آبان خواهد بود.

ادامه دارد

source