ایسنا/مرکزی با حکم دکتر طیبی رئیس جهاددانشگاهی کشور، رئیس جهاددانشگاهی استان مرکزی منصوب شد.
به گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا طیبی طی حکمی، دکتر علی اصغر غفاری‌زاده را برای مدت دو سال به سمت رئیس جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی منصوب کرد.
در این حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و همدلی همه جهادگران عزیز در انجام وظایف محوله و توسعه کمی و کیفی فعالیت های آن واحد موفق باشید.
دکتر غفاری زاده از بهمن ماه 99 با حکم رئیس جهاددانشگاهی به عنوان سرپرست جهاددانشگاهی استان مرکزی منصوب شده بود.
انتهای پیام

source