رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر اینکه نباید عملکردمان تحت تاثیر جناح هاو موضع گیری های سیاسی باشد، گفت: رییس دانشگاه باید رفتارش علمی باشد و نباید عملکردش تحت تاثیر موضع گیری های سیاسی، جناحی و گروهی و یا حتی خدای ناکرده بر اساس منافع شخصی باشد، چرا که این حالت بدترین مدل رفتاری است.
به گزارش ایسنا، دکتر عباسعلی کریمی در نشست با معاونان دانشگاه علوم پزشکی تهران به حواشی ایجاد شده برای افتتاح دو مرکز درمانی (مهدی کلینیک، مرکز طبی ۲) در روزهای گذشته اشاره کرد و گفت: دانشگاه در کشور باید صدای بلند علمی فکر کرد و علمی عمل کردن، صدای بلند علم به معنی اعم و اخص باشد، زیرا راهی جز اینکه به تمامی مسائل دانشگاه علمی فکر کنیم نیست. گاهی این علم در حوزه درمان و تجویز داروی کروناست و گاهی علم مدیریت است؛ اینکه بدانیم یک بیمارستان هزار تخت خوابی را با چه مدلی بسازیم، راه اندازی، تجهیز و آماده بهره برداری کنیم، همگی علم است. همچنین مدل همکاری با خیرین در ساخت بیمارستان و افتتاح آن نیز مدلی علمی است.
دکتر کریمی، رفتار علمی را تنها مختص مسائل درمانی ندانست و تاکید کرد: رییس دانشگاه نیز باید رفتارش علمی باشد و نباید عملکردش تحت تاثیر موضع گیری های سیاسی، جناحی و گروهی و یا حتی خدای ناکرده بر اساس منافع شخصی باشد چرا که این حالت بدترین مدل رفتاری است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران تلاش این دانشگاه برای رشد در تمامی جوانب را مثبت ارزیابی کرد و افزود: خوشبختانه دانشگاه در یک سال و نیم گذشته در هیچکدام از زمینه ها کوتاه نیامده و از مسائل آموزشی و پژوهشی غافل نمانده است اما دو حوزه بهداشت (به دلیل واکسیناسیون) و درمان (به دلیل حجم بالای بیماران کرونایی) در این روزها بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفتند.
وی یکی از مهم ترین وظایف دانشگاه در شرایط حاضر را واکسیناسیون خواند و تاکید کرد: اگر چه نسبت به دانشگاه های دیگر در زمینه واکسیناسیون جلوتر هستیم اما هر چه در این زمینه تلاش کنیم،بیشتر می توانیم از مرگ و میر پیشگیری کنیم و قطعا جای دوری نمی رود. از این رو باید حداکثر تلاش را برای ایمن سازی و واکسینه کردن مردم به کار گیریم.
دکتر کریمی کاهش مدت زمان دپوی واکسن در دانشگاه را خواستار شد و گفت: تاکید می کنم که از تمامی ظرفیت های دانشگاه به جز بیمارستان ها که فشار زیادی بر آنهاست، برای سرعت بخشی به واکسیناسیون استفاده کنید و لذا بهانه ای در این زمینه قابل قبول نیست. برای این کار مراکز تحقیقاتی که فضای مستقل از بیمارستان ها دارند و همچنین دانشکده ها می توانند فعال شوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران پس از ارائه گزارش بیمارستان ها در درمان بیماران کووید گفت: پس از تجربه اولیه شکست خورده در بیمارستان یاس، اکنون این مرکز تبدیل به بیمارستانی جنرال شده که تحت حمایت درست و علمی دانشگاه توانسته ظرفیت های خود را فعال کند و تبدیل به بیمارستانی جنرال شود. عدم بهره برداری مناسب از ظرفیت های این بیمارستان ظلم به مردم و هم بیمارستان است از این رو امروز می توان از آنها خواست که مانند مابقی بیمارستان های جنرال، خدمت ارائه دهند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر کریمی، بازدیدهای معاونان از بیمارستان ها را اوج تعامل و همکاری معاونت ها دانست و ضمن دستمریزاد به آنها اظهار داشت: همکاران برای موضوعات علمی همچون اثربخشی داروی رمدسیویر نیز می توانند از ظرفیت استودیو شفای روابط عمومی برای برگزاری نشست آزاداندیشی و میزگرد علمی استفاده کنند چرا که دانشگاه باید بر اساس شواهد علمی عمل کند و در این زمینه باید پافشاری دانشگاهی خودمان را داشته باشیم.
انتهای پیامم

source