در یک مطالعه فعالیت ضد قارچی دو گیاه شاهدانه و گزنه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، درمان معمول بیماری‌های قارچی، استفاده از داروهای ضد قارچ است که در برخی موارد این داروها عوارض جانبی به نسبت زیادی دارند. وجود چنین مسائلی باعث شده است که محققین در صدد یافتن ترکیباتی باشند که اثرات بهتر و عوارض جانبی کمتری داشته باشند.
بر همین اساس پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد با انجام یک مطالعه فعالیت ضد قارچی دو گیاه سیاهدانه و گزنه را بررسی کردند.
بررسی‌های این مطالعه نشان داد که این دو گیاه اثر ضد قارچی مناسبی در برابر گونه‌های قارچی بررسی‌شده از خود نشان دادند. عصاره هیدروالکلی سیاهدانه اثر ضد قارچی بهتری بر روی گونه‌های «کاندیدا» از خود نشان داد. بررسی تاثیر گیاه گزنه نشان داد که استفاده از این گیاه به دو روش (سوکسله و خیساندن)، اثر ضد قارچی یکسانی دارد.
اثبات فعالیت ضد قارچی عصاره هیدروالکلی سیاهدانه و گزنه بر روی قارچ‌های مورد نظر، این امیدواری را ایجاد می‌کند تا بتوان این گیاهان یا ترکیبات آن را به عنوان یک داروی ضد قارچی مناسب با عوارض جانبی احتمالی کمتر مد نظر داد و با انجام تحقیقات بیشتر به عنوان جایگزینی برای داروهای ضد قارچی با عوارض قابل توجه، مورد استفاده قرار داد.
پژوهشگران این مطالعه معتقدند که دستاورد این پژوهش می‌تواند در اختیار مسئولین بهداشتی-درمانی قرار گیرد و ترکیبات موثرتر بر علیه  عوامل قارچی مورد اشاره، به آن‌ها معرفی شود.
به گفته این محققین؛ باید تحقیقات جامع‌تری در مورد شناسائی و  آنالیز مواد تشکیل دهنده عصاره این گیاهان و بررسی اثرات ضد قارچی آن‌ها بر روی سایر عوامل قارچی، انجام گیرد. همچنین پژوهش‌های بیشتری باید برای تایید مواد موثره ضد قارچی موجود در عصاره‌ها انجام گیرد.
نتایج این پروژه تحقیقاتی با عنوان «بررسی اثرات ضد قارچی عصاره هیدروالکلی سیاهدانه و گزنه بر روی عوامل قارچی جدا شده از نمونه‌های بالینی» در پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور منتشر شده و دکتر علی ناصری، دکتر آذر پورنجفیان، حسن رخشنده، عبدالمجید فتی، منور افضل آقایی؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در انجام این طرح تحقیقاتی مشارکت داشتند.
انتهای پیام

source