مدرسه بازی های جدی شناختی توسط ستاد توسعه علوم شناختی برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی، با هدف توانمندسازی و استعداد یابی با رویکردهای شناختی ،«مدرسه بازی های جدی شناختی» توسط ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی برگزار می شود.
در مدرسه بازی های جدی شناختی تلاش است با مرور مقدمات و اصول فنی و شناختی، شرکت کنندگان هکاتون را برای تولید پروتوتایپی از یک بازی جدی شناختی آماده کند.
این رویداد آموزشی در سه دوره فنی ، شناختی و مباحث تکمیلی و بصورت آنلاین برگزار می شود.
در مدرسه بازی های جدی شناختی در دوره های فنی ،آموزش برنامه نویسی با موتور یونیتی ، اصول طراحی بازی و در دوره های شناختی مقدمه ای بر مفاهیم علوم شناختی ، عملکرد بازی های شناختی و طراحی بازی ، بازی های شناختی – سنجش و ارتقا و نیز تجربه ساخت یک بازی شناختی ایرانی برای علاقه مندان و تیم های شرکت کننده از سوی مدرسان و اساتید حوزه های شناختی بازی های شناختی تدریس می شود.
همچنین در بخش مباحث تکمیلی این دوره آموزشی، موضوع طراحی بازی های جدی به مثابه کسب و کار و نیز انتظارات برگزار کنندگان از متقاضیان و تیم های شرکت کننده در این بازی هاتشریح می شود.
در طراحی بازی های جدی ، برگزیدگان حائز شرایط از حمایت ستاد توسعه علوم شناختی ، بنیاد ملی نخبگان و بنیاد ملی بازی های رایانه ای برای ساخت این بازی ها از جمله دریافت امتیاز فعالیت نخبگی ، تسهیلات تجاری سازی و نیز جوایز نقدی بهره مند می شوند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source