مقاله مشترک محققان دانشگاه خلیج فارس بوشهر و دانشگاه آکسفورد انگلستان در ژورنال Cities منتشر شد.
به گزارش ایسنا، مقاله‌ای با عنوان: “Evaluation of health-related quality of life in physically active and physically inactive students during the COVID-19 pandemic in Iran” توسط دکتر حمیدرضا صادقی پور و دکتر عبدالصالح زر اعضای هیأت علمی گروه علوم ورزشی، دکتر علی پاکیزه عضو هیأت علمی گروه روانشناسی “گروه روانشناسی” دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر و با همکاری دکتر Roger Ramsbottom عضو هیأت علمی دانشگاه آکسفورد انگلستان در ژورنال Cities منتشر شد.
بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، در این پژوهش به ارزیابی کیفیت زندگی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار در دوران قرنطینه ناشی از کرونا در ایران و همینطور تأثیر این ویرووس در زندگی آنها پرداخته شده است.
یافته‌های پژوهش نشان داده است دانشجویان ورزشکار از کیفیت زندگی بالاتری به نسبت دانشجویان غیر ورزشکار برخوردار هستندکه این موضوع می‌تواند در کیفیت تحصیلی این دانشجویان نیز تأثیر داشته باشد.
انتهای پیام

source