سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از ادامه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی، در این کمیسیون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مجید نصیرایی گفت: بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی در نشست روز گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه یافت.
وی گفت: این نشست در راستای ادامه بحث و بررسی طرح صیانت بود که با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی برگزار شد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: با توجه به اهمیت این طرح و تأثیرات آن در جامعه، مقرر شد بررسی بیشتری روی جزئیات طرح صورت بپذیرد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source