رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت گفت: این پارک از تمام واحدهای فناور حوزه نفتی برای توسعه محصولات جدید بر پایه دانش بنیان حمایت می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز مراسم انعقاد موافقت نامه بین پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشگاه شهید چمران، دانشگاه صنعتی سهند، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، پارک های علم و فناوری خراسان، سمنان، یزد، خراسان شمالی که در محل پارک علم و فناوری صنعت نفت با حضور دکتر آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد.
آیدین ختلان رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت در این مراسم با بیان اینکه فرایند تاسیس این پارک از ابتدای سال ۹۸ آغاز شد، گفت: بعد از آن، مطالعات، کسب مجوزها و تصویب اساسنامه از وزارت علوم را طی کردیم و در اسفند ۹۹ اقدامات اجرایی و از اردیبهشت امسال اقدامات عملیاتی آغاز شدند.
وی با تاکید بر اینکه این پارک جزئی از منظومه وزارت علوم است که در حوزه آموزش و پژوهش فعالیت می کند، بیان کرد: پارک علم و فناوری صنعت نفت بستر تسهیل گری را برای توسعه فناوری برای واحدهای فناور فعال در حوزه نفت فراهم می کند به همین دلیل است که پارک ها اجازه جذب هیات علمی ندارند.
به گفته رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، این پارک دومین پارک تقاضا محوری است که تاسیس شده و می تواند در زمینه رفع نیازهای فناورانه دستگاههای اجرایی به واسطه واحدهای فناور فعالیت هایی داشته باشد.
ختلان خاطر نشان کرد: پارک علم و فناوری صنعت نفت به عنوان یک پارک ملی با گستره با فعالیتی که دارد می تواند از تمام واحدهای فناور حوزه نفتی حمایت کند.ادعای ما این است که هر واحد فناور در هر جایی از کشور مدعی تولید یک فناوری، خدمت و محصولات جدیدی باشد می تواند زیر چتر حمایتی پارک قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی پارک، حمایت از شرکتهای دانش بنیان در زمان بلوغشان است، گفت: زمانیکه این شرکتها در مراحل رشد و پیشرفت هستند می توانیم شرایط را برایشان تسهیل کنیم و با شبکه سازی از این شرکتها، حمایتهایی را به نتیجه برسانیم.
رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت با اشاره به یکی از ابزارهای حمایتی پارک علم و فناوری صنعت نفت خاطر نشان کرد: ایده دیگر در راستای حمایت از واحدهای فناور، به صورت پذیرش همبسته یا غیر مستقر است؛ در این نوع از حمایت لزومی به استقرار واحد فناور در محل پارک نفت نیست و در هر موقعیت جغرافیایی می تواند از حمایت های ما برخوردار شود.
به گفته ختلان، همچنین می توانیم با پارکهای علم و فناوری همکاری مرتبط و نیمه مرتبط داشته باشیم؛ بدان معنا که از تمام واحدهای فناور با موضوع نفت و گاز که در سایر پارک های علم و فناوری هستند حمایت می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه پارک علم و فناوری صنعت نفت ایران شمول است، خاطر نشان کرد: ما در این پارک تصمیم گرفتیم که برای پذیرش شرکتها و واحدهای فناور از کارگزاران بیرونی استفاده کنیم تا بر اساس رتبه بندی ها و ارزیابی ها از آنها حمایت کنیم.
ختلان گفت: در حال حاضر یک شرکت دانش بنیان در این پارک پذیرش شده و مشغول فعالیت است، همچنین 3 رویداد بهم رسانی عرضه و تقاضا برگزار شده که از رویداد اول یک محصول مورد نیاز صنعت گاز که تاکنون تولید آن در کشور صورت نمی گرفت به تولید برسد.
به گفته وی، ایده ال ترین شکل فعالیت پارک ها این است که از یک رویداد یک فناوری متولد شود و اگر از هر رویداد یکی از این اتفاقات بیافتد وضعیت خوبی خواهیم داشت زیرا باعث تولید محصولاتی می شودکه تاکنون در کشور نداشته ایم.
رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت در خصوص وضعیت مدیریت ساخت و ایجاد زیرساخت پارک علم و فناوری صنعت نفت گفت: از آبان ماه سال گذشته، ۶۰ میلیارد تومان برای احداث مرکز رشد و تجهیز آن از سوی وزارت نفت و شرکت ملی نفت اختصاص یافت که توانستیم آن را به سرانجام برسانیم. همچنین واحد های جداگانه، زیرساختهای نرم افزاری و… نیز به مرحله خوبی رسیده اند که اکنون 25 نفر بی وقفه در آن فعالیت می کنند.
ختلان افزود: ما همچنین موفق شدیم از همان زمان، پردیس مشترکی با اصفهان راه اندازی کنیم.
وی با بیان اینکه می توانیم با بکارگیری ظرفیتها، بسیاری از محصولات وارداتی را با حمایت و سرمایه گذاری به تولید برسانیم و نیاز کشور را رفع کنیم.
ختلان با بیان اینکه توسعه فناوری همانند صنایع دستی نیاز به طی شدن تک تک فرایندهای تولید است، گفت: پیچیدگی های زیادی برای نوآوران وجود دارد تا روی پای خود بایستند که پارک ها می توانند واحدهای فناور را در این مسیر کمک کنند.
رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت ادامه داد: اکنون پارک به نقطه خوبی رسیده و می توانیم با شرایط مطلوب کار را به دولت بعدی واگذار کنیم.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source