ستاد توسعه فناوری نانو «گزارش‌ عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو ایران در سال ۱۳۹۹» را در قالب کتابچه ای منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، «گزارش‌عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو ایران در سال ۱۳۹۹» در ۵ فصل با هدف اطلاع‌رسانی در ۵ فصل منتشر شد.
در فصل اول گزارش، وضعیت کشور در راستای اهداف کلان پیشرفت فناوری نانو بیان شده است.
در فصل دوم، گزارش عملکرد برنامه های کلان، عملیاتی و اقدامات اجرایی فناوری نانو در کشور بیان شده است. بر این اساس اقدامات مختلف صورت گرفته در ۸ برنامه کلان شامل «ترویج و آموزش عمومی فناوری‌ نانو، ارتقای کیفیت علمی و پرورش سرمایه‌های انسانی فناوری ‌نانو، مدیریت توسعه فناوری‌ نانو، سازمان‌دهی و توسعه خدمات و زیرساخت‌های تجاری‌سازی فناوری نانو، ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو، پیاده‌سازی نظام استاندارد و ایمنی فناوری‌ نانو، توسعه بازار محصولات نانو و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فناوری ‌نانو» تشریح شده است.
برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته در راستای سیاست‌گذاری پیشرفت فناوری ‌نانو و ارزیابی برنامه‌ها و نهادها در فصل سوم این گزارش تبیین شده است.
همچنین فصل چهارم گزارش به تشریح اقدامات دستگاه‌های اجرایی در راستای تکالیف سند گسترش کاربرد فناوری ‌نانو پرداخته است. در فصل پنجم نیز، ارزیابی شاخص‌ها و گزارش تأمین مالی برنامه پیشرفت فناوری ‌نانو ایران در سال ۱۳۹۹ ذکر شده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source