اجرای برنامه‌های تولید اطلاعات پایه و تکمیل اکتشاف ذخایر معدنی در سال ۱۴۰۰ در دستور کار سازمان زمین شناسی قرار گرفت و در فاز اول این طرح از استان خراسان جنوبی آغاز خواهد شد.
به گزارش ایسنا، پیرو امضای توافقنامه سه جانبه میان این سازمان، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اجرای برنامه پنج ساله با هدف توسعه اکتشافات معدنی، اولین جلسه کمیته راهبردی با حضور نمایندگان طرفین در محل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور برگزار شد.
در این جلسه پیشنهادهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور جهت اجرای برنامه‌های تولید اطلاعات پایه و تکمیل اکتشاف ذخایر معدنی در سال ۱۴۰۰ مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و مقرر شد شروع این فعالیت‌ها در مناطقی از استان خراسان جنوبی با ارائه برنامه‌های دقیق و برآوردهای اعتباری آن در جلسه آتی این کمیته به تصویب جهت اجرا برسد.
بر اساس این توافق نامه مقرر است طی برنامه پنج ساله هدفمند، ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع از مناطق اولویت‌دار اکتشافی مورد پیمایش دقیق اکتشافی، تولید اطلاعات پایه جدید در مقیاس یک‌پنجاه هزارم و تکمیل چرخه اکتشاف ذخایر پنهان معدنی به روش ژئوفیزیک هوایی قرار گیرد که اجرای دقیق این برنامه بدون تردید منجر به شناسایی ذخایر جدید معدنی و رونق بخشی در بخش معدن کشور خواهد شد.
به نقل از روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای این سند از سوی ایمیدرو و اجرای برنامه توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور خواهد بود.
انتهای پیام

source