در این شماره از بستۀ اخبار علم و فناوری ایسنا، خبرهایی از اعطای نام مخترع به یک سیستم هوش مصنوعی برای نخستین‌بار، مشخص شدن منشاء سیارک نابودکننده دایناسورها، تلاش ناسا برای رفع مشکل در نمونه‌برداری از سنگ‌های مریخی و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم.
مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوینگر: جواد علیزاده / گوینده: آرام توکلی

source