چهارمین کنگره بین‌المللی و بیست و پنجمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران در مهرماه سال جاری برگزار می‌شود.
به گزارش ایسنا، چهارمین کنگره بین‌المللی و بیست و پنجمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران ۲۸ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران و به صورت مجازی برگزار می‌شود. 
بنابر اعلام روابط‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهلت ارسال مقالات تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ تمدید شده است. دکتر رخشان از گروه فیزیولوژی با شماره ۶۴۰۵۳۲۸۱ در ساعات اداری پاسخگوی سؤالات متقاضیان است. 
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات به وبسایت این گنگره مراجعه کنید:
کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
انتهای پیام
 

source