ظرفیت برخی از رشته محل‌ها در چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزشپزشکی؛ ظرفیت برخی از رشته محل ها با توجه به دستور وزارت بهداشت افزایش یافت و رشته “طب هوا و فضا” به رشته های دانشگاه علوم پزشکی ارتش اضافه شده است.
داوطلبان می توانند جهت اطلاع از این تغییرات به جدول شماره ۴ مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل به دفترچه اصلاح شده بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنند.
 مهلت انتخاب رشته چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی از ساعت ۱۰ روز شنبه ۲۳ مرداد تا روز دوشنبه ۲۵ مرداد ماه تمدید شد.
انتهای پیام

source