بارش شهابی برساوشی که از حدود دو هفته پیش در آسمان شب قابل مشاهده بود، با اوج گرفتن در شب بیست و دوم مردادماه یکی از بهترین شرایط رصد برای علاقمندان به نجوم فراهم کرد. این بارش شهابی از توده ذرات برجامانده از دنباله دار موسوم یه «سئوفیت تاتل» به وجود می آید و حدود یک ماه فعال است. نام «برساوشی» از آن جهت براین بارش شهابی گذاشته شده که به نظر می رسد کانون آن در ناحیه صورت فلکی «برساوش» واقع شده است.

source