با اجرای ۸ طرح حمایتی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صنعت آزمایشگاهی در کشور توسعه یافته‌تر شد و عملکرد مراکز افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برنامه‌هایی ملی برای افزایش کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی در نظر گرفته است که اجرای آنها عملکرد مجموعه‌های فعال این حوزه را ارتقا می‌دهد.
این شبکه تلاش می کند در کنار تسهیل دسترسی مراکز آزمایشگاهی به مشاوران، تعمیرکاران و تامین کنندگان معتبر، حمایت‌های تشویقی متنوعی را نیز برای بهبود عملکرد آزمایشگاه‌ها ارائه دهد.
سبد حمایتی شبکه در این حوزه شامل «حمایت از آموزش کارشناسان آزمایشگاه»، «همکاری و به‌اشتراک‌گذاری دانش و تجربه کارشناسان مراکز در قالب کارگروه‌های تخصصی»، «حمایت از نگهداری، کالیبراسیون، تعمیر و ارتقای تجهیزات» و «حمایت از استقرار استانداردهای آزمایشگاهی» است.
به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، همچنین قرار است برنامه‌هایی چون «تسهیل در دسترسی مراکز آزمایشگاهی به نمونه‌های مرجع استاندارد و کالیبراسیون»، «حمایت از تهیه و استقرار نرم‌افزار مدیریت فرآیندهای آزمایشگاهی»، «حمایت از دریافت خدمات مشاوره بیمه و مالیات، توسعه بازار و مشاوره عمومی مدیریت» و «حمایت از تکمیل توانمندی مراکز عضو» نیز این فرآیند را شتاب دهد.
انتهای پیام

source