رییس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از تدوین سه برنامه تحولی دروس معارف تا سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: دروس معارف باید منطبق با نیازهای هویتی و معرفتی دانشجویان بازنگری شود.
حجت الاسلام مصطفی رستمی در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب از برنامه نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها برای بازنگری دروس معارف خبر داد و اظهار کرد: دروس معارف به اقتضای نیازهای معرفتی و هویتی دانشجویان که در ابتدای سن جوانی وارد فضای آموزشی می‌شوند، تدوبن می شود و لازمه اثربخشی این دروس انطباق آن با نیازهای معرفتی و هویتی دانشجویان است. این بخش از نیازها به تناسب نیازهایی که جوان با آن رشد می کند و شرایط حاکم در جامعه  تغییر می کنند.  در حالی که تاکنون تغییر و تحولات دروس معارف متناسب و همسان با این نیازهای بیرونی نبوده است.
وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر احصاء نیاز برای تغییر در بخش هایی از دروس معارف وجود دارد و باید چالاکی و چابکی در سرعت انتقال اتفاق بیفتد به همین جهت ما در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها  سه طرح تحولی کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت در دروس معارف در پیش گرفتیم که طرح کوتاه مدت آن انجام و ابلاغ شده و بر این اساس سرفصل های دروس معارف را بازنگری کرده ایم.
رییس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تاکید کرد: در طرح های بلند مدت و میان مدت فوق  ما تدوین کتاب های متناسب با شرایط تحولی را داریم نهایتا باز تدوین اصل، محتوی، نوع و شکل آن صورت بگیرد.
حجت الاسلام رستمی در پایان خاطرنشان کرد: طرح بلند مدت ما برای دروس معارف تا سال ۱۴۰۲ و برنامه میان مدت برای این دروس نیز تا پایان امسال اجرایی خواهد شد.
انتهای پیام

source