معاون آموزشی وزارت بهداشت از رشد ۲۰ درصدی بودجه دانشگاه های علوم پزشکی کشور خبر داد و گفت:خوشحالم که منابع اختصاص یافته بر اساس معیارها بین دانشگاه‌ها توزیع شده و از طرفی بودجه دانشگاه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین شد.
به گزارش ایسنا، دکتر علی اکبر حقدوست در مراسم تجلیل از معاونین آموزشی دانشگاه‌ها و مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت اظهار کرد: در این ۱۹ ماه با بحران های متعددی مواجه بودیم که سهمگین ترین و طولانی ترین آن کرونا بود که همه گیری آن بر جهان و ایران مستولی شد و الفبای گفتمانی ما را تغییر داد و مجبور بودیم خود را با آن تطبیق بدهیم. البته عمده فشار بر روی دانشگاهها بود که هم از سوی وزارت بهداشت و درمان تحت فشار بودند و هم باید کیفیت آموزش را تضمین می‌کردند. از طرفی، منابع مالی که در ستاد و در محیط، باید در اختیار حوزه آموزش قرار می‌گرفت به شدت کاهش یافت و بودجه های حوزه آموزش تقریباً نزدیک به صفر شد و این بودجه به مدیریت کرونا اختصاص یافت .
وی افزود: خوشحالم که با وجود مشکلات متعدد، منابع اختصاص یافته بر اساس معیارها بین دانشگاه‌ها توزیع شده و از طرفی بودجه دانشگاه‌ها که توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین می شد در سال ۱۴۰۰، بیست درصد رشد کرد؛ هرچند که این رشد بودجه با توجه به رشد تورم جامعه خیلی محسوس نبود. علی‌رغم اینکه رشد بودجه ستاد، بسیار اندک بود اما تلاش ها بر این بود که عمده افزایش ها به دانشگاه ها انتقال یابد.
دکتر حق دوست تصریح کرد: در این مدت چالش‌های حوزه آموزش کم نبود و با کمک های دانشگاهها توانستیم بر آن غلبه کنیم لذا حوزه آموزش همچون اقیانوسی بزرگ است که علاوه بر کوسه، دارای مروارید و مرجان های زیبایی نیز است و از همکارانی که در بیمارستانها و دانشگاه‌ها به عنوان عضو هیئت علمی فعالیت می کردند تا عزیزانی که در نقش مدیریت فعالیت دارند مروارید ها و مرجان های اقیانوس بیکران آموزش هستند. لذا خواهشمندم مشکلات کاری را به گوش مسئولین ذیربط برسانید زیرا سکوت شما اثرات منفی در پی خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزرارت بهداشت، وی گفت: بسیار تلاش کردیم سامانه‌های موجود معاونت آموزشی یکپارچه و اصلاح شوند تا ارتقاء یابند که در این راستا به صورت قابل قبولی حرکت کردیم ولی اشکالات محیطی و ستادی سبب شد به دستاورد مورد نظر دست نیابیم.
معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه در بحث شفاف سازی قوانین و مقررات و سبک سازی و چابک سازی قوانین به جایگاه مدنظر خود دست نیافتیم افزود: با توجه به مراجعه ۴۸ درصد از مراجعین وزارت بهداشت به معاونت آموزشی، مقوله ی چابک‌سازی قوانین مورد نیاز است.
وی خاطرنشان کرد: در این مدت تلاش کردیم هر ایده جدیدی دنبال شود که از جمله آنها می‌توان به مباحث مرجعیت، پاسخگویی اجتماعی و ماموریت گرایی اشاره کرد لذا برای نهادینه کردن هر آنچه احساس می کردیم، لازم است تلاش شد سند آن به بودجه وصل شود.
معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به فرسودگی به عنوان عامل عدم شتاب تشکیلات گفت: تا وقتی که تشکیلات ما قوانین غیر منعطف دارد و تنها رشد کمی مدنظر باشد و کمیت بر کیفیت غلبه داشته باشد تحقق انتظارات فعالین، ممکن نیست لذا لازم است آیین نامه تشکیلات دانشگاهی که با کمک معاونت توسعه به روز رسانی شده است تصویب گردد.
دکتر حق دوست گفت: کارگروه آموزش بر پایه شبیه ساز ها شکل گرفته و آموزش‌های متنوع و مدرنی را شامل می شود و خوشبختانه این طرح زودتر از حد انتظار به ثمر رسید و بسیاری از دانشگاه‌ها خریدهای قابل‌ملاحظه‌ای با بودجه تخصیص یافته برای این حوزه انجام دادند.
وی گفت :در بحث سایبر کلینیک اگر کارها طبق توافقات پیش برود می توانیم نقص های بالینی را در مقاطع مختلف مرتفع بسازیم.
انتهای پیام

source